profiel van de vrije ruimte

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)profiel van de vrije ruimte
Definitie (nl)de vrij te houden ruimte boven, onder en naast een waterstaatwerk (of toekomstig waterstaatswerk), die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen
Publieksvriendelijke toelichtingruimte die we vrijhouden naast, boven en onder een waterstaatswerk, zodat we dat in de toekomst kunnen verbeteren als dat nodig is
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020/01/28
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
profiel van de vrije ruimteCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png