oeverbescherming

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)oeverbescherming
Definitie (nl)materiaal ter plaatse van de oever dat beschemt tegen afkalving
Publieksvriendelijke toelichtingmateriaal dat ervoor zorgt dat de oever niet afbrokkelt
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020/01/28
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oeverbeschermingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Oeverbescherming (Domeinwaarde)Gerelateerdoeverbescherming
RDF.jpg
Aquo history.png