struiklaag

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)struiklaag
Definitie (nl)de vegetatielaag die gedomineerd wordt door struiken of jonge boompjes
Toelichting (nl)onder struiken en jonge boompjes word verstaan de houtige, meerjarige gewassen die doorgaans uit de grond met meerdere kleine stammetjes vertrekken of al op geringe hoogte sterk vertakt zijn en daardoor geen duidelijke, afzonderlijke stam bezitten
Bronsamengestelde bron van wikipedia (28 september 2010), Ecopedia (28 september 2010) en RIVM Procedure monsterpuntbeschrijving. Versie 1, 19 september 2006. Laboratorium voor Milieumonitoring, RIVM, Bilthoven
Begin geldigheid2011-09-16
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
struiklaagBreder
struiklaagCategorie van
struiklaagGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Struiklaag (Domeinwaarde)Gerelateerdstruiklaag
boomlaag (Begrip)Gerelateerdstruiklaag
kruidlaag (Begrip)Gerelateerdstruiklaag
moslaag (Begrip)Gerelateerdstruiklaag
RDF.jpg
Aquo history.png