onderbemaling

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)onderbemaling
Definitie (nl)het plaatselijk lager houden van het waterpeil, dan het waterpeil dat het waterschap voor het betreffende peilgebied heeft vastgesteld of hanteert
Publieksvriendelijke toelichtingwaterpeil lager houden dan het waterschap voor dat peilgebied heeft vastgesteld
BronAA en Maas / UIVO-W
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderbemalingCategorie van
onderbemalingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvoergebied (Begrip)Gerelateerdonderbemaling
RDF.jpg
Aquo history.png