meerpaal

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)meerpaal
Definitie (nl)een paal in het water, die meestal gebruikt wordt voor het aanmeren van vaartuigen
Publieksvriendelijke toelichtingpaal in het water waaraan je vaartuigen kunt vastmaken
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020/01/28
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meerpaalCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Meerpaal (Domeinwaarde)Gerelateerdmeerpaal
RDF.jpg
Aquo history.png