aanwijzingsbesluit

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanwijzingsbesluit
Definitie (nl)een besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarin een gebied als Natura 2000 gebied wordt aangewezen en begrensd en waarin de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied worden aangegeven.
Toelichting (nl)Het WMCN is ondergebracht bij en is onderdeel van de Waterdienst. Het WMCN is gebouwd op drie pijlers: Coördinatiepunt landelijke watermanagement: stimuleert en coördineert corporate werkwijze publieksgericht watermanagement voor RWS. De Helpdesk Water: informeert over waterbeleid, waterbeheer en waterveiligheid. De Waterkamer: zorgt voor berichtgeving onder normale en in bijzondere omstandigheden.
BronBPRW
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanwijzingsbesluitBreder
aanwijzingsbesluitCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
instandhoudingsdoelstelling (Begrip)Brederaanwijzingsbesluit
RDF.jpg
Aquo history.png