omgevingsvergunning

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)omgevingsvergunning
Definitie (nl)omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 51
Publieksvriendelijke toelichtingtoestemming om bepaalde activiteiten uit te voeren in je leefomgeving
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020/01/28
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
omgevingsvergunningCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png