doorstroomprofiel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)doorstroomprofiel
Definitie (nl)de onder de waterspiegel gelegen dwarsdoorsnede van een watergang
Publieksvriendelijke toelichtingcombinatie van breedte en diepte van kanaal, rivier of sloot onder de waterspiegel
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020/01/28
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
doorstroomprofielCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png