onderhoudspad

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)onderhoudspad
Definitie (nl)een pad of strook grond gelegen langs een waterstaatswerk ten behoeve van beheerdoeleinden
Toelichting (nl)dit pad moet gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een waterstaatswerk, zoals baggeren en maaien.
BronAquo
Begin geldigheid2022-11-29
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2205-0003
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderhoudspadCategorie van
onderhoudspadGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Onderhoudspad (maaipad) (Domeinwaarde)Gerelateerdonderhoudspad
onderhoud (Begrip)Gerelateerdonderhoudspad
RDF.jpg
Aquo history.png