peilbesluit

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)peilbesluit
Definitie (nl)bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen
Toelichting (nl)Een regeling voor de in de verschillende seizoenen na te streven peilen van de waterstand in wateren
Publieksvriendelijke toelichtingbesluit van een waterschap over de hoogte van het oppervlaktewater
BronUIVO-W
Label (de)festsetzung der stauhöhe , festsetzung der wasserspeigellage
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
peilbesluitBreder
peilbesluitCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
peilbesluit (Domeinwaarde)Gerelateerdpeilbesluit
RDF.jpg
Aquo history.png