waterstaatswerk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)waterstaatswerk
Definitie (nl)oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk
Publieksvriendelijke toelichtingoppervlaktewater, bergingsgebieden, waterkeringen of ondersteunende bouwwerken
BronWaterwet (BWBR0025458, Wet van 1 juli 2021) / UIVO-W
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterstaatswerkCategorie van
waterstaatswerkGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheerder (Begrip)Gerelateerdwaterstaatswerk
buitengewoon onderhoud (Begrip)Gerelateerdwaterstaatswerk
gewoon onderhoud (Begrip)Gerelateerdwaterstaatswerk
RDF.jpg
Aquo history.png