waterdiepte

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterdiepte
Definitie (nl)verticale afstand tussen waterspiegel en waterbodem
Publieksvriendelijke toelichtingafstand tussen waterspiegel en bodem
Afkortingy , WATDTE
BronCHO (512) / UIVO-W
Synoniem (nl)diepte
Label (en)water depth
Label (de)wassertiefe
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterdiepteCategorie van
waterdiepteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bermfactor (Begrip)Gerelateerdwaterdiepte
RDF.jpg
Aquo history.png