veiligheidszone

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)veiligheidszone
Definitie (nl)een terreinstrook naast het waterstaatswerk waarbinnen een lekkage van de leiding de stabiliteit van het werk in gevaar kan brengen
Toelichting (nl)De breedte van de veiligheidszone van een dijk met het oog op de aanwezigheid van pijpleidingen, gemeten vanuit de teenlijn van de waterkering, is gelijk aan de breedte van de ontgrondingzone vermeerderd met de breedte van de stabiliteitszone. De breedte van de ontgrondingzone is afhankelijk van de beschouwde leiding.
Publieksvriendelijke toelichtingstrook grond naast een waterstaatswerk waar lekkende leidingen het waterstaatswerk onstabiel zouden kunnen maken
BronUIVO-W
Label (en)safetyzone
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veiligheidszoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png