instandhoudingsdoelstelling

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)instandhoudingsdoelstelling
Definitie (nl)doel zoals geformuleerd in het aanwijzingsbesluit behorende bij een Natura 2000-gebied, waarmee het duurzaam voortbestaan van de desbetreffende soorten en/of habitats omschreven wordt.
BronBPRW
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
instandhoudingsdoelstellingBreder
instandhoudingsdoelstellingCategorie van
instandhoudingsdoelstellingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
behoudopgave (Begrip)Gerelateerdinstandhoudingsdoelstelling
RDF.jpg
Aquo history.png