bronbemaling

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bronbemaling
Definitie (nl)het uit de bodem of bouwputten onttrekken van grondwater door middel van een pomp
Toelichting (nl)Een bronbemaling wordt voornamelijk uitgevoerd om een stuk grond droger te maken. Er is verder een onderscheid mogelijk tussen vacuümbemaling en zwaartekrachtbemaling.
Publieksvriendelijke toelichtinggrondwater pompen uit de grond of uit bouwputten
Bronwaterbodemrichtlijn / UIVO-W
Synoniem (nl)bronnering, grondwaterspiegelverlaging
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2304-0012
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bronbemalingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png