basisrioleringsplan

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)basisrioleringsplan
AfkortingBRP
Definitie (nl)een plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een gebied dient te gebeuren.
Publieksvriendelijke toelichtingeen plan waarin staat hoe de gemeente afvalwater en neerslag inzamelt en afvoert
Toelichting (nl)Het basisrioleringsplan dient als basis voor het Gemeentelijk Rioleringsplan en dient als uitgangspunt voor vergunningverlening of overleg met het waterschap over de te nemen rioleringsmaatregelen. Om een controle op het hydraulisch functioneren uit te voeren wordt het rioolstelsel (her-)berekend.
BronUIVO-W
Datum start2011/07/04 10:38:17
Datum gewijzigd2019/01/28 12:04:46
StatusG
Id27697

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
basisrioleringsplanBreder
basisrioleringsplanCategorie van
basisrioleringsplanGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoersysteem (Begrip)Gerelateerdbasisrioleringsplan
plan (Begrip)Smallerbasisrioleringsplan
RDF.jpg
Aquo history.png