basisrioleringsplan

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)basisrioleringsplan
Definitie (nl)een plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een gebied dient te gebeuren.
Toelichting (nl)Het basisrioleringsplan dient als basis voor het Gemeentelijk Rioleringsplan en dient als uitgangspunt voor vergunningverlening of overleg met het waterschap over de te nemen rioleringsmaatregelen. Om een controle op het hydraulisch functioneren uit te voeren wordt het rioolstelsel (her-)berekend.
Publieksvriendelijke toelichtingeen plan waarin staat hoe de gemeente afvalwater en neerslag inzamelt en afvoert
AfkortingBRP
BronUIVO-W
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
basisrioleringsplanBreder
basisrioleringsplanCategorie van
basisrioleringsplanGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoersysteem (Begrip)Gerelateerdbasisrioleringsplan
RDF.jpg
Aquo history.png