onderhoudsplichtige

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)onderhoudsplichtige
Definitie (nl)de natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling die verantwoordelijk is voor het in goede staat zijn van een object
Publieksvriendelijke toelichtingde persoon of instelling die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een object
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020/01/28
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderhoudsplichtigeCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png