uitlaat

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)uitlaat
Definitie (nl)opening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of oppervlaktewaterlichaam
Publieksvriendelijke toelichtingopening waar water uit stroomt
BronUIVO-W
Label (en)Outlet
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
uitlaatCategorie van
uitlaatGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
inlaat (Begrip)Gerelateerduitlaat
peilgebied (Begrip)Gerelateerduitlaat
RDF.jpg
Aquo history.png