bouwwerk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bouwwerk
Definitie (nl)constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties
Publieksvriendelijke toelichtingconstructie van hout, steen of ander materiaal, inclusief de installaties die daarbij horen
BronBOCO 1989 / UIVO-W
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bouwwerkBreder
bouwwerkCategorie van
bouwwerkGerelateerd
bouwwerkHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ankerplaats (Begrip)Brederbouwwerk
baken (Begrip)Brederbouwwerk
bedrijfsgebouw (Begrip)Brederbouwwerk
bunkerstation (Begrip)Brederbouwwerk
fontein (Begrip)Brederbouwwerk
loods (Begrip)Brederbouwwerk
portaal (Begrip)Brederbouwwerk
radarpost (Begrip)Brederbouwwerk
schakelkast (Begrip)Brederbouwwerk
school (Begrip)Brederbouwwerk
steiger (Begrip)Brederbouwwerk
tunnel (Begrip)Brederbouwwerk
verkeerspost (Begrip)Brederbouwwerk
vuurtoren (Begrip)Brederbouwwerk
wacht-/ligplaats (Begrip)Brederbouwwerk
zwaaiplaats (Begrip)Brederbouwwerk
bebouwingscluster (Begrip)Gerelateerdbouwwerk
bebouwingsconcentratie (Begrip)Gerelateerdbouwwerk
bebouwingslint (Begrip)Gerelateerdbouwwerk
bedrijfswaterruimte (Begrip)Gerelateerdbouwwerk
precario-object (Begrip)Gerelateerdbouwwerk
RDF.jpg
Aquo history.png