drainage

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)drainage
Definitie (nl)afvoer van water over en door de grond om de grondwaterstand kunstmatig te beïnvloeden
Publieksvriendelijke toelichtingwaterafvoer om grondwaterstand te verlagen of te verhogen
BronUIVO-W
Label (en)subsurface drainage , drainage
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drainageCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png