Informatiemodel IMWA SIM 22.1

link naar de RDF versie van deze pagina
Model ID SIM-IMWASIM-22.1-1-20220630-20230117-105940
Fase 1
Publicatiedatum 20220630
Stereotype INFORMATIEMODEL
Versie 22.1
Geëxporteerd 2023-01-17T11:59:14Z
Geëxporteerd door Enterprise Architect v 2.5
Gegenereerd 2023-01-17T10:59:39Z
Gegenereerd door 1.67.1
Project SIM
Pad SIM/IMWA SIM/20220630


Elementen
OBJECTTYPEN (125)
 1. Objecttype Aansluitconstructie
 2. Objecttype AdministratiefGebied
 3. Objecttype Afsluiter
 4. Objecttype Afsluitmiddel
 5. Objecttype AfvoergebiedAanvoergebied
 6. Objecttype Afwerkingslaag
 7. Objecttype Aquaduct
 8. Objecttype Basismateriaal
 9. Objecttype BegroeidTerreindeel
 10. Objecttype Beheerdersoordeel
 11. Objecttype Bekledinglaag
 12. Objecttype Bekledingsconstructie
 13. Objecttype BeschermdGebied
 14. Objecttype Beschermingszone
 15. Objecttype Bodemlaag
 16. Objecttype Bodemval
 17. Objecttype Brug
 18. Objecttype Coupure
 19. Objecttype Dijktraject
 20. Objecttype Doorstroomopening
 21. Objecttype Drainage
 22. Objecttype DrainageBuis
 23. Objecttype DrainagePut
 24. Objecttype Duiker
 25. Objecttype FilterVlijlaag
 26. Objecttype FlexibeleWaterkering
 27. Objecttype Gemaal
 28. Objecttype GemetenProfielpunt
 29. Objecttype GeotechnischProfiel
 30. Objecttype Geotextiel
 31. Objecttype GrondwaterOnttrekking
 32. Objecttype HRuitvoerlocatie
 33. Objecttype HWBPProjectSectie
 34. Objecttype Hevel
 35. Objecttype IMWA-GeoObject
 36. Objecttype KRWOppervlaktewaterlichaam
 37. Objecttype KenmerkendeProfiellijn
 38. Objecttype Kernopbouw
 39. Objecttype Kistdam
 40. Objecttype Kostenraming
 41. Objecttype Kunstwerk
 42. Objecttype Kunstwerkcomplex
 43. Objecttype KwaliteitsNorm
 44. Objecttype KwaliteitsNormBiologie
 45. Objecttype KwaliteitsNormChemie
 46. Objecttype KwantiteitsNorm
 47. Objecttype LozingsNorm
 48. Objecttype NatteEcologischeZone
 49. Objecttype NatuurlijkPersoon
 50. Objecttype NietNatuurlijkPersoon
 51. Objecttype Norm
 52. Objecttype NormBereik
 53. Objecttype NormKader
 54. Objecttype NormPakket
 55. Objecttype NormProces
 56. Objecttype ObjectMetadata
 57. Objecttype Oever
 58. Objecttype Oeververdediging
 59. Objecttype OnbegroeidTerreindeel
 60. Objecttype Ondergrondsectie
 61. Objecttype OndersteunendWaterdeel
 62. Objecttype OndersteunendWegdeel
 63. Objecttype OppervlakteWaterLozing
 64. Objecttype OppervlakteWaterOnttrekking
 65. Objecttype OppervlaktewaterKnooppunt
 66. Objecttype OppervlaktewaterSegment
 67. Objecttype Oppervlaktewaterlichaam
 68. Objecttype Overbruggingsdeel
 69. Objecttype PeilafwijkingGebied
 70. Objecttype PeilbesluitGebied
 71. Objecttype Peilgebied
 72. Objecttype Peilschaal
 73. Objecttype Pomp
 74. Objecttype Profiel
 75. Objecttype ProfielParameter
 76. Objecttype ProfielVanVrijeRuimte
 77. Objecttype Profielpunt
 78. Objecttype Profielverdediging
 79. Objecttype Projectfase
 80. Objecttype Put
 81. Objecttype Referentiepunt
 82. Objecttype Referentiestelsel
 83. Objecttype RolSubject
 84. Objecttype Schematisatie
 85. Objecttype Sifon
 86. Objecttype Sluis
 87. Objecttype Streefpeil
 88. Objecttype Stuw
 89. Objecttype Subject
 90. Objecttype Teenbestorting
 91. Objecttype TeenconstructieOvergangsconstructie
 92. Objecttype ToetsspoorDeelsectie
 93. Objecttype ToetsspoorSectie
 94. Objecttype Toplaag
 95. Objecttype Tunneldeel
 96. Objecttype Uitvullaag
 97. Objecttype Urgentie
 98. Objecttype Vaarweg
 99. Objecttype Vakindeling
 100. Objecttype VasteDam
... meer resultaten
ATTRIBUUTSOORTEN (399)
 1. Attribuutsoort O90GrootteOpening
 2. Attribuutsoort aandrijvingPomp
 3. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 4. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 5. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 6. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 7. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 8. Attribuutsoort aantalOpeningen
 9. Attribuutsoort adres
 10. Attribuutsoort afstandBegin
 11. Attribuutsoort afstandEinde
 12. Attribuutsoort afstandTotNulpunt
 13. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 14. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 15. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 16. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 17. Attribuutsoort artikel
 18. Attribuutsoort artikel
 19. Attribuutsoort artikel
 20. Attribuutsoort artikelnummer
 21. Attribuutsoort beddingConstante
 22. Attribuutsoort beginAfstand
 23. Attribuutsoort beginDatum
 24. Attribuutsoort beginGeldigheid
 25. Attribuutsoort beginGeldigheid
 26. Attribuutsoort beginTijd
 27. Attribuutsoort beginTijd
 28. Attribuutsoort beginWaarde
 29. Attribuutsoort beheerdersOordeel
 30. Attribuutsoort bergendVermogen
 31. Attribuutsoort bodemHoogteBenedenstrooms
 32. Attribuutsoort bodemHoogteBenedenstrooms
 33. Attribuutsoort bodemHoogteBovenstrooms
 34. Attribuutsoort bodemHoogteBovenstrooms
 35. Attribuutsoort breedte
 36. Attribuutsoort breedte
 37. Attribuutsoort breedteDoorvaart
 38. Attribuutsoort breedteOpening
 39. Attribuutsoort breedteOpening
 40. Attribuutsoort breedteOpening
 41. Attribuutsoort breedteOpening
 42. Attribuutsoort breedteOpening
 43. Attribuutsoort breedteOpening
 44. Attribuutsoort breedteOpening
 45. Attribuutsoort breedteOpening
 46. Attribuutsoort breedteOpening
 47. Attribuutsoort breedteSponning
 48. Attribuutsoort capaciteit
 49. Attribuutsoort categorieWater
 50. Attribuutsoort categorieWaterkering
 51. Attribuutsoort code
 52. Attribuutsoort codeNOSE
 53. Attribuutsoort codeNOSE
 54. Attribuutsoort datumOpname
 55. Attribuutsoort debiet
 56. Attribuutsoort diameter
 57. Attribuutsoort dikte
 58. Attribuutsoort dikte
 59. Attribuutsoort dikte
 60. Attribuutsoort dikteKleilaag
 61. Attribuutsoort drempelPeil
 62. Attribuutsoort eindDatum
 63. Attribuutsoort eindGeldigheid
 64. Attribuutsoort eindGeldigheid
 65. Attribuutsoort eindRegistratie
 66. Attribuutsoort eindRegistratie
 67. Attribuutsoort eindTijd
 68. Attribuutsoort eindTijd
 69. Attribuutsoort eindWaarde
 70. Attribuutsoort externeIdentificatie
 71. Attribuutsoort faalkansScore
 72. Attribuutsoort filterUitstroming
 73. Attribuutsoort filterUitstroming
 74. Attribuutsoort filterUitstroming
 75. Attribuutsoort functieAfsluitmiddel
 76. Attribuutsoort functieGemaal
 77. Attribuutsoort fysiekAanwezig
 78. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 79. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 80. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 81. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 82. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 83. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 84. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 85. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 86. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 87. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 88. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 89. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 90. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 91. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 92. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 93. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 94. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 95. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 96. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 97. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 98. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 99. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 100. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
... meer resultaten
GESTRUCTUREERDE DATAYPEN (9)
SUPERTYPEN (121)
 1. Supertype Aansluitconstructie is een IMWA_GeoObject
 2. Supertype AdministratiefGebied is een RegistratiefGebied
 3. Supertype Afsluiter is een IMWA_GeoObject
 4. Supertype Afsluitmiddel is een IMWA_GeoObject
 5. Supertype Afwerkingslaag is een IMWA_GeoObject
 6. Supertype Aquaduct is een Overbruggingsdeel
 7. Supertype Basismateriaal is een Bekledinglaag
 8. Supertype BegroeidTerreindeel is een
 9. Supertype BegroeidTerreindeel is een IMWA_GeoObject
 10. Supertype Bekledinglaag is een IMWA_GeoObject
 11. Supertype BeschermdGebied is een IMWA_GeoObject
 12. Supertype BeschermdGebied is een RegistratiefGebied
 13. Supertype Beschermingszone is een WaterstaatkundigeZonering
 14. Supertype Bodemlaag is een IMWA_GeoObject
 15. Supertype Bodemval is een Kunstwerk
 16. Supertype Brug is een Overbruggingsdeel
 17. Supertype Coupure is een Kunstwerk
 18. Supertype Dijktraject is een Waterkeringstelsel
 19. Supertype Drainage is een IMWA_GeoObject
 20. Supertype DrainageBuis is een IMWA_GeoObject
 21. Supertype DrainagePut is een IMWA_GeoObject
 22. Supertype Duiker is een Kunstwerk
 23. Supertype FilterVlijlaag is een Bekledinglaag
 24. Supertype FlexibeleWaterkering is een IMWA_GeoObject
 25. Supertype FlexibeleWaterkering is een Waterkering
 26. Supertype Gemaal is een Kunstwerk
 27. Supertype GemetenProfielpunt is een IMWA_GeoObject
 28. Supertype GeotechnischProfiel is een Profiel
 29. Supertype Geotextiel is een Bekledinglaag
 30. Supertype GrondwaterOnttrekking is een Waterwinning
 31. Supertype HWBPProjectSectie is een Waterkeringsectie
 32. Supertype Hevel is een Overbruggingsdeel
 33. Supertype KenmerkendeProfiellijn is een Profiel
 34. Supertype Kistdam is een IMWA_GeoObject
 35. Supertype Kistdam is een Waterkering
 36. Supertype Kunstwerk is een
 37. Supertype Kunstwerk is een Waterkering
 38. Supertype Kunstwerk is een Waterstaatswerk
 39. Supertype Kunstwerkcomplex is een IMWA_GeoObject
 40. Supertype KwaliteitsNorm is een Norm
 41. Supertype KwaliteitsNormBiologie is een KwaliteitsNorm
 42. Supertype KwaliteitsNormChemie is een KwaliteitsNorm
 43. Supertype KwantiteitsNorm is een Norm
 44. Supertype LozingsNorm is een KwaliteitsNormChemie
 45. Supertype NatteEcologischeZone is een IMWA_GeoObject
 46. Supertype NatteEcologischeZone is een RegistratiefGebied
 47. Supertype NatuurlijkPersoon is een Subject
 48. Supertype NietNatuurlijkPersoon is een Subject
 49. Supertype Oeververdediging is een IMWA_GeoObject
 50. Supertype OnbegroeidTerreindeel is een
 51. Supertype OnbegroeidTerreindeel is een IMWA_GeoObject
 52. Supertype Ondergrondsectie is een Waterkeringsectie
 53. Supertype OndersteunendWaterdeel is een
 54. Supertype OndersteunendWaterdeel is een IMWA_GeoObject
 55. Supertype OndersteunendWegdeel is een
 56. Supertype OndersteunendWegdeel is een IMWA_GeoObject
 57. Supertype OppervlakteWaterLozing is een IMWA_GeoObject
 58. Supertype OppervlakteWaterLozing is een RegistratiefGebied
 59. Supertype OppervlakteWaterOnttrekking is een Waterwinning
 60. Supertype Oppervlaktewaterlichaam is een Waterstaatswerk
 61. Supertype Overbruggingsdeel is een
 62. Supertype Overbruggingsdeel is een IMWA_GeoObject
 63. Supertype PeilafwijkingGebied is een AfvoergebiedAanvoergebied
 64. Supertype PeilbesluitGebied is een WaterbeheerGebied
 65. Supertype Peilgebied is een AfvoergebiedAanvoergebied
 66. Supertype Peilschaal is een
 67. Supertype Peilschaal is een IMWA_GeoObject
 68. Supertype Profiel is een IMWA_GeoObject
 69. Supertype ProfielVanVrijeRuimte is een WaterstaatkundigeZonering
 70. Supertype Profielpunt is een IMWA_GeoObject
 71. Supertype Profielverdediging is een
 72. Supertype Profielverdediging is een IMWA_GeoObject
 73. Supertype Put is een
 74. Supertype Put is een IMWA_GeoObject
 75. Supertype Referentiepunt is een IMWA_GeoObject
 76. Supertype Sifon is een Overbruggingsdeel
 77. Supertype Sluis is een Kunstwerk
 78. Supertype Streefpeil is een WaterkwantitatieveNorm
 79. Supertype Stuw is een Kunstwerk
 80. Supertype Teenbestorting is een IMWA_GeoObject
 81. Supertype TeenconstructieOvergangsconstructie is een IMWA_GeoObject
 82. Supertype ToetsspoorDeelsectie is een Waterkeringsectie
 83. Supertype ToetsspoorSectie is een Waterkeringsectie
 84. Supertype Toplaag is een Bekledinglaag
 85. Supertype Tunneldeel is een
 86. Supertype Tunneldeel is een IMWA_GeoObject
 87. Supertype Uitvullaag is een Bekledinglaag
 88. Supertype Vakindeling is een Schematisatie
 89. Supertype VasteDam is een Kunstwerk
 90. Supertype VeiligheidsNorm is een Norm
 91. Supertype Verbeterinstallatie is een Kunstwerk
 92. Supertype Vispassage is een Kunstwerk
 93. Supertype Voorde is een Kunstwerk
 94. Supertype Vuilvang is een
 95. Supertype Vuilvang is een IMWA_GeoObject
 96. Supertype Wandconstructie is een
 97. Supertype Wandconstructie is een IMWA_GeoObject
 98. Supertype Wandconstructie is een Waterkering
 99. Supertype WaterbeheerGebied is een IMWA_GeoObject
 100. Supertype WaterbeheerGebied is een RegistratiefGebied
... meer resultaten
DOMEINEN (7)
EXTERNEN (6)
GEGEVENSGROEPTYPEN (1)
INTERFACES (14)
SYSTEMEN (1)
GENERALISATIES (121)
 1. Supertype Aansluitconstructie is een IMWA_GeoObject
 2. Supertype AdministratiefGebied is een RegistratiefGebied
 3. Supertype Afsluiter is een IMWA_GeoObject
 4. Supertype Afsluitmiddel is een IMWA_GeoObject
 5. Supertype Afwerkingslaag is een IMWA_GeoObject
 6. Supertype Aquaduct is een Overbruggingsdeel
 7. Supertype Basismateriaal is een Bekledinglaag
 8. Supertype BegroeidTerreindeel is een
 9. Supertype BegroeidTerreindeel is een IMWA_GeoObject
 10. Supertype Bekledinglaag is een IMWA_GeoObject
 11. Supertype BeschermdGebied is een IMWA_GeoObject
 12. Supertype BeschermdGebied is een RegistratiefGebied
 13. Supertype Beschermingszone is een WaterstaatkundigeZonering
 14. Supertype Bodemlaag is een IMWA_GeoObject
 15. Supertype Bodemval is een Kunstwerk
 16. Supertype Brug is een Overbruggingsdeel
 17. Supertype Coupure is een Kunstwerk
 18. Supertype Dijktraject is een Waterkeringstelsel
 19. Supertype Drainage is een IMWA_GeoObject
 20. Supertype DrainageBuis is een IMWA_GeoObject
 21. Supertype DrainagePut is een IMWA_GeoObject
 22. Supertype Duiker is een Kunstwerk
 23. Supertype FilterVlijlaag is een Bekledinglaag
 24. Supertype FlexibeleWaterkering is een IMWA_GeoObject
 25. Supertype FlexibeleWaterkering is een Waterkering
 26. Supertype Gemaal is een Kunstwerk
 27. Supertype GemetenProfielpunt is een IMWA_GeoObject
 28. Supertype GeotechnischProfiel is een Profiel
 29. Supertype Geotextiel is een Bekledinglaag
 30. Supertype GrondwaterOnttrekking is een Waterwinning
 31. Supertype HWBPProjectSectie is een Waterkeringsectie
 32. Supertype Hevel is een Overbruggingsdeel
 33. Supertype KenmerkendeProfiellijn is een Profiel
 34. Supertype Kistdam is een IMWA_GeoObject
 35. Supertype Kistdam is een Waterkering
 36. Supertype Kunstwerk is een
 37. Supertype Kunstwerk is een Waterkering
 38. Supertype Kunstwerk is een Waterstaatswerk
 39. Supertype Kunstwerkcomplex is een IMWA_GeoObject
 40. Supertype KwaliteitsNorm is een Norm
 41. Supertype KwaliteitsNormBiologie is een KwaliteitsNorm
 42. Supertype KwaliteitsNormChemie is een KwaliteitsNorm
 43. Supertype KwantiteitsNorm is een Norm
 44. Supertype LozingsNorm is een KwaliteitsNormChemie
 45. Supertype NatteEcologischeZone is een IMWA_GeoObject
 46. Supertype NatteEcologischeZone is een RegistratiefGebied
 47. Supertype NatuurlijkPersoon is een Subject
 48. Supertype NietNatuurlijkPersoon is een Subject
 49. Supertype Oeververdediging is een IMWA_GeoObject
 50. Supertype OnbegroeidTerreindeel is een
 51. Supertype OnbegroeidTerreindeel is een IMWA_GeoObject
 52. Supertype Ondergrondsectie is een Waterkeringsectie
 53. Supertype OndersteunendWaterdeel is een
 54. Supertype OndersteunendWaterdeel is een IMWA_GeoObject
 55. Supertype OndersteunendWegdeel is een
 56. Supertype OndersteunendWegdeel is een IMWA_GeoObject
 57. Supertype OppervlakteWaterLozing is een IMWA_GeoObject
 58. Supertype OppervlakteWaterLozing is een RegistratiefGebied
 59. Supertype OppervlakteWaterOnttrekking is een Waterwinning
 60. Supertype Oppervlaktewaterlichaam is een Waterstaatswerk
 61. Supertype Overbruggingsdeel is een
 62. Supertype Overbruggingsdeel is een IMWA_GeoObject
 63. Supertype PeilafwijkingGebied is een AfvoergebiedAanvoergebied
 64. Supertype PeilbesluitGebied is een WaterbeheerGebied
 65. Supertype Peilgebied is een AfvoergebiedAanvoergebied
 66. Supertype Peilschaal is een
 67. Supertype Peilschaal is een IMWA_GeoObject
 68. Supertype Profiel is een IMWA_GeoObject
 69. Supertype ProfielVanVrijeRuimte is een WaterstaatkundigeZonering
 70. Supertype Profielpunt is een IMWA_GeoObject
 71. Supertype Profielverdediging is een
 72. Supertype Profielverdediging is een IMWA_GeoObject
 73. Supertype Put is een
 74. Supertype Put is een IMWA_GeoObject
 75. Supertype Referentiepunt is een IMWA_GeoObject
 76. Supertype Sifon is een Overbruggingsdeel
 77. Supertype Sluis is een Kunstwerk
 78. Supertype Streefpeil is een WaterkwantitatieveNorm
 79. Supertype Stuw is een Kunstwerk
 80. Supertype Teenbestorting is een IMWA_GeoObject
 81. Supertype TeenconstructieOvergangsconstructie is een IMWA_GeoObject
 82. Supertype ToetsspoorDeelsectie is een Waterkeringsectie
 83. Supertype ToetsspoorSectie is een Waterkeringsectie
 84. Supertype Toplaag is een Bekledinglaag
 85. Supertype Tunneldeel is een
 86. Supertype Tunneldeel is een IMWA_GeoObject
 87. Supertype Uitvullaag is een Bekledinglaag
 88. Supertype Vakindeling is een Schematisatie
 89. Supertype VasteDam is een Kunstwerk
 90. Supertype VeiligheidsNorm is een Norm
 91. Supertype Verbeterinstallatie is een Kunstwerk
 92. Supertype Vispassage is een Kunstwerk
 93. Supertype Voorde is een Kunstwerk
 94. Supertype Vuilvang is een
 95. Supertype Vuilvang is een IMWA_GeoObject
 96. Supertype Wandconstructie is een
 97. Supertype Wandconstructie is een IMWA_GeoObject
 98. Supertype Wandconstructie is een Waterkering
 99. Supertype WaterbeheerGebied is een IMWA_GeoObject
 100. Supertype WaterbeheerGebied is een RegistratiefGebied
... meer resultaten


Relaties
RELATIEKLASSEN (7)
RELATIESOORTEN (72)
 1. Relatiesoort Aansluitconstructie sluitAanOp1 Waterkering
 2. Relatiesoort Aansluitconstructie sluitAanOp2 Waterkering
 3. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanCoupure Coupure
 4. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanDuiker Duiker
 5. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanGemaal Gemaal
 6. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanHevel Hevel
 7. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanSifon Sifon
 8. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanSluis Sluis
 9. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanStuw Stuw
 10. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanVispassage Vispassage
 11. Relatiesoort AfvoergebiedAanvoergebied bevat AfvoergebiedAanvoergebied
 12. Relatiesoort Bekledinglaag onderdeelVan Bekledingsconstructie
 13. Relatiesoort Bekledingsconstructie heeft Afwerkingslaag
 14. Relatiesoort Bekledingsconstructie onderdeelVan Waterkering
 15. Relatiesoort Bodemlaag onderdeelVan GeotechnischProfiel
 16. Relatiesoort Bodemlaag onderdeelVan Kernopbouw
 17. Relatiesoort Doorstroomopening onderdeelVan Brug
 18. Relatiesoort DrainagePut isonderdeelvan DrainageBuis
 19. Relatiesoort FlexibeleWaterkering isOnderdeelVan Waterkering
 20. Relatiesoort Kernopbouw onderdeelVan Waterkering
 21. Relatiesoort Kunstwerk begrenst AfvoergebiedAanvoergebied
 22. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVan Kunstwerkcomplex
 23. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam
 24. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVan Waterbergingsgebied
 25. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVanWaterkering Waterkering
 26. Relatiesoort Kunstwerk ten behoeve van Versterkingsproject
 27. Relatiesoort Norm Onderdeel van NormPakket
 28. Relatiesoort Norm Valt binnen NormBereik
 29. Relatiesoort Norm gebruikt bij VergunningOvereenkomst
 30. Relatiesoort Norm geldtVoor IMWA-GeoObject
 31. Relatiesoort Norm onderdeel van Norm
 32. Relatiesoort Norm voor Waterkeringstelsel
 33. Relatiesoort NormPakket opgenomenIn NormKader
 34. Relatiesoort NormProces Gebruikt in Norm
 35. Relatiesoort ObjectMetadata vanToepassingOp IMWA-GeoObject
 36. Relatiesoort Oever isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam
 37. Relatiesoort OppervlaktewaterSegment beginPunt OppervlaktewaterKnooppunt
 38. Relatiesoort OppervlaktewaterSegment eindPunt OppervlaktewaterKnooppunt
 39. Relatiesoort OppervlaktewaterSegment isOnderdeelVan KRWOppervlaktewaterlichaam
 40. Relatiesoort OppervlaktewaterSegment schematiseert Oppervlaktewaterlichaam
 41. Relatiesoort Oppervlaktewaterlichaam OntvangtVan AfvoergebiedAanvoergebied
 42. Relatiesoort Oppervlaktewaterlichaam heeftProfiel Profiel
 43. Relatiesoort Oppervlaktewaterlichaam isOnderdeelVan KRWOppervlaktewaterlichaam
 44. Relatiesoort Peilgebied valtOnder PeilbesluitGebied
 45. Relatiesoort Pomp onderdeelVan Gemaal
 46. Relatiesoort Profiel hoortBij Waterbergingsgebied
 47. Relatiesoort Profiel maatgevendVoor Waterkeringsectie
 48. Relatiesoort ProfielParameter isOnderdeelVan Profiel
 49. Relatiesoort Profielpunt gemetenAls GemetenProfielpunt
 50. Relatiesoort Profielpunt isOnderdeelVan Profiel
 51. Relatiesoort Projectfase heeft Kostenraming
 52. Relatiesoort Referentiepunt onderdeelVan Referentiestelsel
 53. Relatiesoort Referentiestelsel isReferentieVoor Waterkering
 54. Relatiesoort RolSubject beschrijftRol Subject
 55. Relatiesoort RolSubject beschrijftRolObject IMWA-GeoObject
 56. Relatiesoort Teenbestorting onderdeelVan Waterkering
 57. Relatiesoort TeenconstructieOvergangsconstructie sluitAanOp Bekledingsconstructie
 58. Relatiesoort Vaarweg kanZijn Oppervlaktewaterlichaam
 59. Relatiesoort Versterkingsproject heeft Urgentie
 60. Relatiesoort Versterkingsproject onderdeel van Projectfase
 61. Relatiesoort Versterkingsproject onderdeel van ToetsspoorDeelsectie
 62. Relatiesoort Wandconstructie isOnderdeelVanWaterkering Waterkering
 63. Relatiesoort Wandconstructie onderdeelVanKistdam Kistdam
 64. Relatiesoort Waterbodem isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam
 65. Relatiesoort Waterkering heeftProfiel Profiel
 66. Relatiesoort Waterkering heeftVakIndeling Vakindeling
 67. Relatiesoort Waterkering onderdeelVan Waterkeringstelsel
 68. Relatiesoort Waterkeringsectie onderdeelVan Vakindeling
 69. Relatiesoort Waterkeringsectie onleentBelastingVan HRuitvoerlocatie
 70. Relatiesoort Waterkeringstelsel sluitAanOp Waterkeringstelsel
 71. Relatiesoort WaterstaatkundigeZonering grenstAan WaterstaatkundigeZonering
 72. Relatiesoort Waterstaatswerk heeft WaterstaatkundigeZonering


Views (14)
 1. Classdiagram Grondconstructie (dijk/dam) - detail
 2. Classdiagram IMWA Watersysteem (Kern) - overzicht
 3. Classdiagram IMWA kern - overzicht
 4. Classdiagram IMWA-Normen - detail
 5. Classdiagram Keringen XSD - detail
 6. Classdiagram Kunstwerken - detail
 7. Classdiagram Mapping INSPIRE - detail
 8. Classdiagram Oppervlaktewater - detail
 9. Classdiagram Prioriteren en programmeren (HWBP) - detail
 10. Classdiagram Profielen - detail
 11. Classdiagram Subjecten (onderhoudsplicht) - detail
 12. Classdiagram Waterbeheergebieden - detail
 13. Classdiagram Waterkeringen - detail
 14. Classdiagram Zoneringen - detail