Objecttype Oeververdediging

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Een kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water (Aquo 'profielverdediging').
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieVlak Geometrische representatie van het object als vlak (2D/3D). GM_Object 1..1
typeOeververdediging Nadere aanduiding van het type oververdediging. CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Oeververdediging is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting