Objecttype Kunstwerkcomplex

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Verzameling van één of meer bouwwerken, die samen een functionele eenheid vormen, en die een aantal voorzieningen kunnen delen.Herkomst definitie: Object Type Library (OTL) Rijkswaterstaat.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip kunstwerkcomplex


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Definitie:</br>Verzameling van één of meer bouwwerken, die samen een functionele eenheid vormen, en die een aantal voorzieningen kunnen delen.Herkomst definitie: Object Type Library (OTL) Rijkswaterstaat.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Kunstwerk [1..*] isOnderdeelVan Kunstwerkcomplex [0..1]

ToDo
Kunstwerkcomplex is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting