Supertype PeilafwijkingGebied is een AfvoergebiedAanvoergebied