Supertype OnbegroeidTerreindeel is een IMWA_GeoObject