Supertype BegroeidTerreindeel is een IMWA_GeoObject