Objecttype Subject

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: een natuurlijk dan wel niet-natuurlijk persoon waarvan de waterbeheerder gegevens bewaartHerkomst definitie: project IMWA Watersysteem
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip Id-868794cb-462b-4220-b6e6-52f8b0579140,Id-917a1113-30fd-4a48-b4c9-2663e00f0cbf


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie:</br>een natuurlijk dan wel niet-natuurlijk persoon waarvan de waterbeheerder gegevens bewaartHerkomst definitie: project IMWA Watersysteem" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
typeSubject Nadere aanduiding van het type subject. Subject_soorten 1..1
naam Naam van het subject. CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

RolSubject [0..*] beschrijftRol Subject [1..1]

ToDo
Generalisaties
Subject is een generalisatie van NatuurlijkPersoonDefinitie: Een natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.Herkomst definitie: Aquo-lex
Subject is een generalisatie van NietNatuurlijkPersoonDefinitie: Een niet-natuurlijk persoon is een organisatievorm die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Herkomst definitie: Aquo-lex
Specialisaties


Toelichting