Relatiesoort RolSubject beschrijftRol Subject

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Definitie ToDo
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Bron Objecttype RolSubject
Kardinaliteit bron 0..*
Doel Objecttype Subject
Kardinaliteit doel 1..1