Objecttype GemetenProfielpunt

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Profielen
Definitie Profielpunt die is bepaald via een meting (voorstel project).
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 FysiekeEigenschap 0..1
geometriePunt Geometrische representatie van het object als punt. GM_Point 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Profielpunt [1..1] gemetenAls GemetenProfielpunt [0..1]

ToDo
GemetenProfielpunt is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting