Objecttype AdministratiefGebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kern
Definitie Definitie: Een niet tastbaar begrensd grondoppervlak dat als eenheid geldt voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, voor bedrijfsvoering, waarbinnen een specifieke rechtsverhouding te onderscheiden is of waarvoor een specifieke functie of bestemming geldt.Herkomst defnitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie:</br>Een niet tastbaar begrensd grondoppervlak dat als eenheid geldt voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, voor bedrijfsvoering, waarbinnen een specifieke rechtsverhouding te onderscheiden is of waarvoor een specifieke functie of bestemming geldt.Herkomst defnitie: Aquo-lex" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie2D Geometrische representatie door vlakvormige geometrie GM_Surface 1..1
waterbeheerder Verwijzing naar waterschap via landelijke waterschapscodering Waterbeheerder 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Generalisaties
AdministratiefGebied is een generalisatie van WaterschapGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. (Waterschap = doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd).
Specialisaties
AdministratiefGebied is een specialisatie van RegistratiefGebied


Toelichting