Objecttype Aansluitconstructie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie ToDo
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip aansluitconstructieOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieLijn ToDo GM_Curve 1..1
waardebepalingsmethode ToDo CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Aansluitconstructie [0..*] sluitAanOp1 Waterkering [1..1]

ToDo

Aansluitconstructie [0..*] sluitAanOp2 Waterkering [1..1]

ToDo
Aansluitconstructie is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting