Objecttype RolSubject

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een specificatie van een relatie die een subject met een object/rechtsverhouding heeft.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Definitie:</br>Een specificatie van een relatie die een subject met een object/rechtsverhouding heeft.Herkomst definitie: Aquo-lex” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
typeRolSubject Nadere aanduiding van het type rol subject. Subject_rollen 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

RolSubject [0..*] beschrijftRol Subject [1..1]

ToDo

RolSubject [0..*] beschrijftRolObject IMWA-GeoObject [1..*]

ToDo


Toelichting