Supertype NatuurlijkPersoon is een Subject

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Generalisatie Objecttype Subject
Specialisatie Objecttype NatuurlijkPersoon
Type-package IMWA Watersysteem
Stereotype SUPERTYPE