Objecttype OppervlaktewaterKnooppunt

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie ToDo
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie2D Geometrische representatie van het object als 2D punt. GM_Point 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

OppervlaktewaterSegment [0..*] beginPunt OppervlaktewaterKnooppunt [0..1]

ToDo

OppervlaktewaterSegment [0..*] eindPunt OppervlaktewaterKnooppunt [0..1]

ToDo


Toelichting