Objecttype ObjectMetadata

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kern
Definitie Gegevens over klassen
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
opmerking Nadere toelichting op het object die niet bij de andere attributen kan worden vastgelegd. CHARACTERSTRING 0..1
uri Koppeling (hyperlink) naar een locatie waar aanvullende informatie gevonden / verkregen kan worden. CHARACTERSTRING 0..1
datumOpname Datum van bepaling van het object. Samengesteld attribuut bestaande uit:datum (v)tijd (o) DATETIME 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

ObjectMetadata [0..*] vanToepassingOp IMWA-GeoObject [1..1]

ToDo


Toelichting