Objecttype BegroeidTerreindeel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object middels een vlak. GM_Surface 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
BegroeidTerreindeel is een specialisatie van [[|]]
BegroeidTerreindeel is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting