Objecttype IMWA-GeoObject

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kern
Definitie Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is</br>geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
beginGeldigheid Definitie:

start van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Toelichting: Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime. Bron:

NEN 3610:2011 en StUF 03.01
DATETIME 1..1
opmerking Opmerking met betrekking tot het object. CHARACTERSTRING 0..1
statusObject Definitie:

Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt Toelichting:

Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig.
ObjectStatus 0..1
tijdstipRegistratie Definitie:

tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie Toelichting: Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime. Voor formele historie zal DateTime in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn. Bron:

NEN 3610:2011 en StUF 03.01
DATETIME 1..1
url Gestructureerde naam die verwijst naar een stuk data. CHARACTERSTRING 0..*
guid Global Unique IDentifier. Technische sleutel te vullen met een GlobalID.

Toegevoegd als alternatief voor het GML ID. Hoort thuis op UGM (uitwissel gegevens model) laag.

Bij implementatie van de IMWA UGM laag moet dit attribuut weer worden verwijderd.
CHARACTERSTRING 1..1
beginTijd Definitie:

tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan Bron:

NEN 3611:2011
DATETIME 1..1
eindGeldigheid Definitie:

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig Toelichting: Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime. Bron:

NEN 3610:2011 en StUF 03.01
DATETIME 0..1
eindRegistratie Definitie:

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de registratie. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig Toelichting: Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o,a, gekozen worden uit types TM_Instant, Date of DateTime. Voor formele historie zal DateTime in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn. Bron:

NEN 3610:2011 and StUF 03.01
DATETIME 0..1
eindTijd Definitie:

tijdstip waarop het object in de werkelijk niet meer geldig is Bron:

NEN 3610:2011
DATETIME 0..1
externeIdentificatie Verwijzing naar een object in een andere bron/registratie. Kan bijvoorbeeld voor kunstwerken worden toegepast voor verwijzing naar VNK ('Scope' is dan VNK). CHARACTERSTRING 0..1
identificatie Definitie:

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610. Bron:

NEN 3610:2011
NEN3610ID 1..1
objectBeginTijd Definitie:

tijdstip waarop het object in de registratie is ontstaan Toelichting: Dit tijdstip moet altijd gelijk zijn aan het tijdstipregistratie van het eerste voorkomen van het object. Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime. Bron:

NEN 3610:2011
DATETIME 1..1
objectEindTijd Definitie:

tijdstip waarop het object in de registratie niet meer geldig is Toelichting: Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime. Bron:

NEN 3610:2011
DATETIME 0..1


Overzicht relaties

... meer resultaten
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Norm [0..*] geldtVoor IMWA-GeoObject [0..1]

ToDO

ObjectMetadata [0..*] vanToepassingOp IMWA-GeoObject [1..1]

ToDo

RolSubject [0..*] beschrijftRolObject IMWA-GeoObject [1..*]

ToDo
Generalisaties
IMWA-GeoObject is een generalisatie van AansluitconstructieToDo
IMWA-GeoObject is een generalisatie van AfsluiterToDo
IMWA-GeoObject is een generalisatie van AfsluitmiddelEen beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.
IMWA-GeoObject is een generalisatie van AfwerkingslaagLaag zonder verdedigende functie die dient als afwerking van de bekledingsconstructie (voorstel project).
IMWA-GeoObject is een generalisatie van BegroeidTerreindeelKleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.
IMWA-GeoObject is een generalisatie van BekledinglaagLaag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd (voorstel project).
IMWA-GeoObject is een generalisatie van BeschermdGebiedGebied, in het kader van wetgeving, aangemerkt als gebied met

bijzondere doelstelling waarvoor beschermende maatregelen genomen

moeten worden.
IMWA-GeoObject is een generalisatie van BodemlaagEen laag in de bodem of de ondergrond met volgens de modelleringsregels van het aan het gebied ten grondslag liggende bodem en ondergrondmodel gelijke bodemkundige en/of aardkundige kenmerken.
IMWA-GeoObject is een generalisatie van DrainageToDo
IMWA-GeoObject is een generalisatie van DrainageBuisOndergronds gelegen buis met doorlatende c.q. geperforeerde wand die dient voor de afvoer van grondwater.
IMWA-GeoObject is een generalisatie van DrainagePutPut die toegang biedt tot de drainagebuis.
IMWA-GeoObject is een generalisatie van FlexibeleWaterkeringToDo
IMWA-GeoObject is een generalisatie van GemetenProfielpuntProfielpunt die is bepaald via een meting (voorstel project).
IMWA-GeoObject is een generalisatie van KistdamEen grond- en/of waterkerende constructie bestaande uit twee gekoppelde damwanden, waartussen zich grond of een andere vulmassa (meestal granulair materiaal) bevindt.
IMWA-GeoObject is een generalisatie van KunstwerkcomplexDefinitie: Verzameling van één of meer bouwwerken, die samen een functionele eenheid vormen, en die een aantal voorzieningen kunnen delen.Herkomst definitie: Object Type Library (OTL) Rijkswaterstaat.
IMWA-GeoObject is een generalisatie van NatteEcologischeZoneNiet tastbaar begrensd gebied gelegen met een juridische status die voortvloeit uit een wet/verordening en beperkingen op legt aan het gebruik van dat gebied in waterstaatkundige zin.
IMWA-GeoObject is een generalisatie van OeververdedigingEen kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water (Aquo 'profielverdediging').
IMWA-GeoObject is een generalisatie van OnbegroeidTerreindeelKleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie.
IMWA-GeoObject is een generalisatie van OndersteunendWaterdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
IMWA-GeoObject is een generalisatie van OndersteunendWegdeelEen deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer.
Specialisaties


Toelichting