Objecttype Oever

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie:

Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.Herkomst definitie:

Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip oever


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie:</br>Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.Herkomst definitie:</br>Aquo-lex" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieLijn2D Geometrische representatie van het object als 2D lijn. GM_Curve 1..1
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object als 2D vlak. GM_Surface 1..1
typeOever Nadere aanduiding van het type oever. OeverType 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Oever [0..*] isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam [1..*]

ToDo


Toelichting