Objecttype DrainagePut

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Put die toegang biedt tot de drainagebuis.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip drainageputOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometriePunt Geometrische representatie van het object middels een punt. GM_Point 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

DrainagePut [0..*] isonderdeelvan DrainageBuis [1..1]

ToDo
DrainagePut is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting