Objecttype Afsluitmiddel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Een beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen.
Herkomst definitie werkgroep IMWA Waterveiligheid
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip afsluitmiddelOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
breedteOpening De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie. DECIMAL 0..1
functieAfsluitmiddel Aanduiding van de functie van het afsluitmiddel.Hier wordt de functie bedoeld in het kader van waterbeheer (kwantiteit), of louter de kerende functie. Afsluitmiddel_Functie 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
hoogteOpening De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object. DECIMAL 0..1
richting Rotatierichting DECIMAL 0..1
soortMateriaal Materiaal waar het afsluitmiddel uit bestaat. Materialen_voor_kunstwerken 0..1
geometrie2D Geometrische weergave van het object als punt. GM_Point 0..1
typeAfsluitmiddel Nadere aanduiding van het type afsluitmiddel. AfsluitmiddelType 1..1
typeRegelbaarheid Nadere aanduiding van het type regelbaarheid. Besturingswijze 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Afsluitmiddel [1..1] onderdeelVanCoupure Coupure [0..1]

ToDo

Afsluitmiddel [1..1] onderdeelVanDuiker Duiker [0..1]

ToDo

Afsluitmiddel [1..*] onderdeelVanGemaal Gemaal [0..1]

ToDo

Afsluitmiddel [0..*] onderdeelVanHevel Hevel [0..1]

ToDo

Afsluitmiddel [0..*] onderdeelVanSifon Sifon [0..1]

ToDo

Afsluitmiddel [1..*] onderdeelVanSluis Sluis [0..1]

ToDo

Afsluitmiddel [1..*] onderdeelVanStuw Stuw [0..1]

ToDo

Afsluitmiddel [0..*] onderdeelVanVispassage Vispassage [0..1]

ToDo
Afsluitmiddel is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting