Objecttype Sluis

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Sluis:

Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.Stormvloedkering:

Keersluis die gesloten wordt bij zeer hoge buitenwaterstanden.
Herkomst definitie UvW: GWN
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip sluis


Property "Definitie" (as page type) with input value "Sluis:</br>Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.Stormvloedkering:</br>Keersluis die gesloten wordt bij zeer hoge buitenwaterstanden." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
afvoerCoefficient Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. DECIMAL 0..1
breedteOpening Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
filterUitstroming Filter aanwezig (J/N) aan de uittredezijde van het kunstwerk waarin uitstroming plaatsvindt.Toelichting: Een goed functionerend filter zorgt ervoor dat het water uittreedt in het filter, en dat hierbij geen zanddeeltjes worden meegevoerd. J_of_N 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
hoogteDrempel Drempelhoogte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
typeSluis Nadere aanduiding van het type sluis. Kunstwerktype 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Afsluitmiddel [1..*] onderdeelVanSluis Sluis [0..1]

ToDo
Sluis is een specialisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.


Toelichting