Objecttype Peilgebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.Herkomst Definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip peilgebied


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Definitie:</br>Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.Herkomst Definitie: Aquo-lex” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
statusPeilgebied Indicatie van de status van het peilgebied. PeilgebiedStatus 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Peilgebied [1..*] valtOnder PeilbesluitGebied [0..*]

ToDo
Peilgebied is een specialisatie van AfvoergebiedAanvoergebiedDefinitie: Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het aan-/afvoerpunt het water van dat gebied in-/afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende aan-/afvoerpunt.Herkomst definitie: Aquo-lex


Toelichting