Objecttype Coupure

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip coupureOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
breedteOpening Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
sluitPeil De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten. DECIMAL 0..1
breedteSponning Sponningbreedte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
drempelPeil Het peil in NAP van de drempel van de kering. DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt.Een waarde die bij een waardetype hoort.Domein:Drempelhoogte (m tov NAP) FysiekeEigenschap 0..*
hoogteDrempel Drempelhoogte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
kerendeHoogte Kerende hoogte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
openingsPeil Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend. DECIMAL 0..1
openKeerpeil Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. DECIMAL 0..1
signaleringsPeil De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. DECIMAL 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Afsluitmiddel [1..1] onderdeelVanCoupure Coupure [0..1]

ToDo
Coupure is een specialisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.


Toelichting