Informatiemodel IMWA SIM 1.0

link naar de RDF versie van deze pagina
Model ID SIM-IMWASIM-1.0-1-20210113-20210207-161801
Fase 1
Publicatiedatum 20210113
Stereotype INFORMATIEMODEL
Versie 1.0
Geëxporteerd 2021-02-07T16:17:28Z
Geëxporteerd door Enterprise Architect v 2.5
Gegenereerd 2021-02-07T15:17:58Z
Gegenereerd door 1.63.0
Project SIM
Pad SIM/IMWA SIM/20210113


Elementen
OBJECTTYPEN (171)
 1. Objecttype Aansluitconstructie
 2. Objecttype Accuracy
 3. Objecttype Address
 4. Objecttype AdministratiefGebied
 5. Objecttype Afsluiter
 6. Objecttype Afsluitmiddel
 7. Objecttype AfvoergebiedAanvoergebied
 8. Objecttype Afwerkingslaag
 9. Objecttype Analysis
 10. Objecttype AnalysisProcess
 11. Objecttype AnalysisRange
 12. Objecttype AnalysisStatus
 13. Objecttype AnalyticResult
 14. Objecttype Aquaduct
 15. Objecttype Basismateriaal
 16. Objecttype BegroeidTerreindeel
 17. Objecttype Beheerdersoordeel
 18. Objecttype Bekledinglaag
 19. Objecttype Bekledingsconstructie
 20. Objecttype Beoordelingsproces
 21. Objecttype BeschermdGebied
 22. Objecttype Beschermingszone
 23. Objecttype BioObservation
 24. Objecttype Biota
 25. Objecttype Bodemlaag
 26. Objecttype Bodemval
 27. Objecttype Brug
 28. Objecttype CalculatedAnalysis
 29. Objecttype Characteristic
 30. Objecttype ClassifiedResult
 31. Objecttype Coupure
 32. Objecttype Depth
 33. Objecttype DepthResult
 34. Objecttype DescriptionResult
 35. Objecttype DeterminationLimits
 36. Objecttype Dijktraject
 37. Objecttype Doorstroomopening
 38. Objecttype Drainage
 39. Objecttype DrainageBuis
 40. Objecttype DrainagePut
 41. Objecttype Duiker
 42. Objecttype FieldSamplePreparationStep
 43. Objecttype FilterVlijlaag
 44. Objecttype FlexibeleWaterkering
 45. Objecttype Fraction
 46. Objecttype GecombineerdToetsoordeel
 47. Objecttype Gemaal
 48. Objecttype GemetenProfielpunt
 49. Objecttype GeoReferenceProcess
 50. Objecttype GeotechnischProfiel
 51. Objecttype Geotextiel
 52. Objecttype GrondwaterOnttrekking
 53. Objecttype HRuitvoerlocatie
 54. Objecttype HWBPProjectSectie
 55. Objecttype Height
 56. Objecttype Hevel
 57. Objecttype HydroObject
 58. Objecttype IMWA-GeoObject
 59. Objecttype KRWOppervlaktewaterlichaam
 60. Objecttype KenmerkendeProfiellijn
 61. Objecttype Kernopbouw
 62. Objecttype Kistdam
 63. Objecttype Kostenraming
 64. Objecttype Kunstwerk
 65. Objecttype Kunstwerkcomplex
 66. Objecttype KwaliteitsNorm
 67. Objecttype KwaliteitsNormBiologie
 68. Objecttype KwaliteitsNormChemie
 69. Objecttype KwantiteitsNorm
 70. Objecttype LocationResult
 71. Objecttype LozingsNorm
 72. Objecttype MeasureResult
 73. Objecttype MeasureUncertainty
 74. Objecttype MeasurementObject
 75. Objecttype NEN3610ID
 76. Objecttype NatteEcologischeZone
 77. Objecttype NatuurlijkPersoon
 78. Objecttype NietNatuurlijkPersoon
 79. Objecttype Norm
 80. Objecttype NormBereik
 81. Objecttype NormKader
 82. Objecttype NormPakket
 83. Objecttype NormProces
 84. Objecttype ObjectMetadata
 85. Objecttype Observation
 86. Objecttype ObservationProcess
 87. Objecttype Oever
 88. Objecttype Oeververdediging
 89. Objecttype OnbegroeidTerreindeel
 90. Objecttype Ondergrondsectie
 91. Objecttype OndersteunendWaterdeel
 92. Objecttype OndersteunendWegdeel
 93. Objecttype OppervlakteWaterLozing
 94. Objecttype OppervlakteWaterOnttrekking
 95. Objecttype OppervlaktewaterKnooppunt
 96. Objecttype OppervlaktewaterSegment
 97. Objecttype Oppervlaktewaterlichaam
 98. Objecttype Order
 99. Objecttype Organization
 100. Objecttype Overbruggingsdeel
... meer resultaten
ATTRIBUUTSOORTEN (593)
 1. Attribuutsoort BAGIdentification
 2. Attribuutsoort O90GrootteOpening
 3. Attribuutsoort aandrijvingPomp
 4. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 5. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 6. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 7. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 8. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 9. Attribuutsoort aantalOpeningen
 10. Attribuutsoort accreditationOrganisation
 11. Attribuutsoort accreditedYN
 12. Attribuutsoort afstandBegin
 13. Attribuutsoort afstandEinde
 14. Attribuutsoort afstandTotNulpunt
 15. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 16. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 17. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 18. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 19. Attribuutsoort alphanumericValue
 20. Attribuutsoort analyticalTechnique
 21. Attribuutsoort appearance
 22. Attribuutsoort artikel
 23. Attribuutsoort artikel
 24. Attribuutsoort artikel
 25. Attribuutsoort artikelnummer
 26. Attribuutsoort assemblagemethode
 27. Attribuutsoort assemblagemethode
 28. Attribuutsoort assemblagemethode
 29. Attribuutsoort automatedControl
 30. Attribuutsoort barcode
 31. Attribuutsoort beddingConstante
 32. Attribuutsoort beginAfstand
 33. Attribuutsoort beginDatum
 34. Attribuutsoort beginGeldigheid
 35. Attribuutsoort beginGeldigheid
 36. Attribuutsoort beginJaarBeoordelingsronde
 37. Attribuutsoort beginTijd
 38. Attribuutsoort beginTijd
 39. Attribuutsoort beginWaarde
 40. Attribuutsoort behavior
 41. Attribuutsoort beheerdersOordeel
 42. Attribuutsoort bergendVermogen
 43. Attribuutsoort bodemHoogteBenedenstrooms
 44. Attribuutsoort bodemHoogteBenedenstrooms
 45. Attribuutsoort bodemHoogteBovenstrooms
 46. Attribuutsoort bodemHoogteBovenstrooms
 47. Attribuutsoort breedte
 48. Attribuutsoort breedte
 49. Attribuutsoort breedteDoorvaart
 50. Attribuutsoort breedteOpening
 51. Attribuutsoort breedteOpening
 52. Attribuutsoort breedteOpening
 53. Attribuutsoort breedteOpening
 54. Attribuutsoort breedteOpening
 55. Attribuutsoort breedteOpening
 56. Attribuutsoort breedteOpening
 57. Attribuutsoort breedteOpening
 58. Attribuutsoort breedteOpening
 59. Attribuutsoort breedteSponning
 60. Attribuutsoort capaciteit
 61. Attribuutsoort categorie
 62. Attribuutsoort categorieTraject
 63. Attribuutsoort categorieVak
 64. Attribuutsoort categorieWater
 65. Attribuutsoort categorieWaterkering
 66. Attribuutsoort certification
 67. Attribuutsoort chamberOfCommerceNumber
 68. Attribuutsoort city
 69. Attribuutsoort civilserviceNumber
 70. Attribuutsoort classifiedResult
 71. Attribuutsoort clientReference
 72. Attribuutsoort codeNOSE
 73. Attribuutsoort codeNOSE
 74. Attribuutsoort compartment
 75. Attribuutsoort condition
 76. Attribuutsoort condition
 77. Attribuutsoort condition
 78. Attribuutsoort contractorReference
 79. Attribuutsoort correctnessJudgmentByAccountableParty
 80. Attribuutsoort correctnessJudgmentMethod
 81. Attribuutsoort country
 82. Attribuutsoort dateExpected
 83. Attribuutsoort datumOpname
 84. Attribuutsoort debiet
 85. Attribuutsoort description
 86. Attribuutsoort description
 87. Attribuutsoort detectionLimit
 88. Attribuutsoort diameter
 89. Attribuutsoort dikte
 90. Attribuutsoort dikte
 91. Attribuutsoort dikte
 92. Attribuutsoort dikteKleilaag
 93. Attribuutsoort distributionType
 94. Attribuutsoort districtCode
 95. Attribuutsoort drempelPeil
 96. Attribuutsoort drift
 97. Attribuutsoort eindDatum
 98. Attribuutsoort eindGeldigheid
 99. Attribuutsoort eindGeldigheid
 100. Attribuutsoort eindJaarBeoordelingsronde
... meer resultaten
GESTRUCTUREERDE DATAYPEN (13)
SUPERTYPEN (143)
 1. Supertype Aansluitconstructie is een IMWA_GeoObject
 2. Supertype AdministratiefGebied is een RegistratiefGebied
 3. Supertype Afsluiter is een IMWA_GeoObject
 4. Supertype Afsluitmiddel is een IMWA_GeoObject
 5. Supertype Afwerkingslaag is een IMWA_GeoObject
 6. Supertype Analysis is een Observation
 7. Supertype AnalyticResult is een MeasureResult
 8. Supertype Aquaduct is een Overbruggingsdeel
 9. Supertype Basismateriaal is een Bekledinglaag
 10. Supertype BegroeidTerreindeel is een IMWA_GeoObject
 11. Supertype BegroeidTerreindeel is een PlantCover
 12. Supertype Bekledinglaag is een IMWA_GeoObject
 13. Supertype BeschermdGebied is een IMWA_GeoObject
 14. Supertype BeschermdGebied is een RegistratiefGebied
 15. Supertype Beschermingszone is een WaterstaatkundigeZonering
 16. Supertype BioObservation is een Observation
 17. Supertype Bodemlaag is een IMWA_GeoObject
 18. Supertype Bodemval is een Kunstwerk
 19. Supertype Brug is een Overbruggingsdeel
 20. Supertype CalculatedAnalysis is een Observation
 21. Supertype Characteristic is een Observation
 22. Supertype ClassifiedResult is een Result
 23. Supertype Coupure is een Kunstwerk
 24. Supertype DepthResult is een Result
 25. Supertype DescriptionResult is een Result
 26. Supertype Dijktraject is een Waterkeringstelsel
 27. Supertype Drainage is een IMWA_GeoObject
 28. Supertype DrainageBuis is een IMWA_GeoObject
 29. Supertype DrainagePut is een IMWA_GeoObject
 30. Supertype Duiker is een Kunstwerk
 31. Supertype FieldSamplePreparationStep is een PreparationStep
 32. Supertype FilterVlijlaag is een Bekledinglaag
 33. Supertype FlexibeleWaterkering is een IMWA_GeoObject
 34. Supertype FlexibeleWaterkering is een Waterkering
 35. Supertype Gemaal is een Kunstwerk
 36. Supertype GemetenProfielpunt is een IMWA_GeoObject
 37. Supertype GeotechnischProfiel is een Profiel
 38. Supertype Geotextiel is een Bekledinglaag
 39. Supertype GrondwaterOnttrekking is een Waterwinning
 40. Supertype HWBPProjectSectie is een Waterkeringsectie
 41. Supertype Hevel is een Overbruggingsdeel
 42. Supertype HydroObject is een GFI_Feature
 43. Supertype KenmerkendeProfiellijn is een Profiel
 44. Supertype Kistdam is een IMWA_GeoObject
 45. Supertype Kistdam is een Waterkering
 46. Supertype Kunstwerk is een Kunstwerk
 47. Supertype Kunstwerk is een Waterkering
 48. Supertype Kunstwerk is een Waterstaatswerk
 49. Supertype Kunstwerkcomplex is een IMWA_GeoObject
 50. Supertype KwaliteitsNorm is een Norm
 51. Supertype KwaliteitsNormBiologie is een KwaliteitsNorm
 52. Supertype KwaliteitsNormChemie is een KwaliteitsNorm
 53. Supertype KwantiteitsNorm is een Norm
 54. Supertype LocationResult is een Result
 55. Supertype LozingsNorm is een KwaliteitsNormChemie
 56. Supertype MeasureResult is een Result
 57. Supertype MeasurementObject is een SF_SpatialSamplingFeature
 58. Supertype NatteEcologischeZone is een IMWA_GeoObject
 59. Supertype NatteEcologischeZone is een RegistratiefGebied
 60. Supertype NatuurlijkPersoon is een Subject
 61. Supertype NietNatuurlijkPersoon is een Subject
 62. Supertype Observation is een OM_Observation
 63. Supertype Oeververdediging is een IMWA_GeoObject
 64. Supertype OnbegroeidTerreindeel is een IMWA_GeoObject
 65. Supertype OnbegroeidTerreindeel is een OnbegroeidTerreindeel
 66. Supertype Ondergrondsectie is een Waterkeringsectie
 67. Supertype OndersteunendWaterdeel is een IMWA_GeoObject
 68. Supertype OndersteunendWaterdeel is een OndersteunendWaterdeel
 69. Supertype OndersteunendWegdeel is een AuxiliaryTrafficArea
 70. Supertype OndersteunendWegdeel is een IMWA_GeoObject
 71. Supertype OppervlakteWaterLozing is een IMWA_GeoObject
 72. Supertype OppervlakteWaterLozing is een RegistratiefGebied
 73. Supertype OppervlakteWaterOnttrekking is een Waterwinning
 74. Supertype Oppervlaktewaterlichaam is een Waterstaatswerk
 75. Supertype Organization is een Subject
 76. Supertype Overbruggingsdeel is een BridgeConstructionElement
 77. Supertype Overbruggingsdeel is een IMWA_GeoObject
 78. Supertype PeilafwijkingGebied is een AfvoergebiedAanvoergebied
 79. Supertype PeilbesluitGebied is een WaterbeheerGebied
 80. Supertype Peilgebied is een AfvoergebiedAanvoergebied
 81. Supertype Peilschaal is een IMWA_GeoObject
 82. Supertype Peilschaal is een Waterinrichtingselement
 83. Supertype Person is een Subject
 84. Supertype Profiel is een IMWA_GeoObject
 85. Supertype ProfielVanVrijeRuimte is een WaterstaatkundigeZonering
 86. Supertype Profielpunt is een IMWA_GeoObject
 87. Supertype Profielverdediging is een IMWA_GeoObject
 88. Supertype Profielverdediging is een Scheiding
 89. Supertype Put is een IMWA_GeoObject
 90. Supertype Put is een Put
 91. Supertype RangeResult is een Result
 92. Supertype Referentiepunt is een IMWA_GeoObject
 93. Supertype Result is een Any
 94. Supertype Sample is een SF_Specimen
 95. Supertype SamplingAssignment is een Order
 96. Supertype Sifon is een Overbruggingsdeel
 97. Supertype Sluis is een Kunstwerk
 98. Supertype Streefpeil is een WaterkwantitatieveNorm
 99. Supertype Stuw is een Kunstwerk
 100. Supertype Teenbestorting is een IMWA_GeoObject
... meer resultaten
DOMEINEN (8)
EXTERNEN (5)
GEGEVENSGROEPTYPEN (1)
INTERFACES (36)
SYSTEMEN (1)
GENERALISATIES (143)
 1. Supertype Aansluitconstructie is een IMWA_GeoObject
 2. Supertype AdministratiefGebied is een RegistratiefGebied
 3. Supertype Afsluiter is een IMWA_GeoObject
 4. Supertype Afsluitmiddel is een IMWA_GeoObject
 5. Supertype Afwerkingslaag is een IMWA_GeoObject
 6. Supertype Analysis is een Observation
 7. Supertype AnalyticResult is een MeasureResult
 8. Supertype Aquaduct is een Overbruggingsdeel
 9. Supertype Basismateriaal is een Bekledinglaag
 10. Supertype BegroeidTerreindeel is een IMWA_GeoObject
 11. Supertype BegroeidTerreindeel is een PlantCover
 12. Supertype Bekledinglaag is een IMWA_GeoObject
 13. Supertype BeschermdGebied is een IMWA_GeoObject
 14. Supertype BeschermdGebied is een RegistratiefGebied
 15. Supertype Beschermingszone is een WaterstaatkundigeZonering
 16. Supertype BioObservation is een Observation
 17. Supertype Bodemlaag is een IMWA_GeoObject
 18. Supertype Bodemval is een Kunstwerk
 19. Supertype Brug is een Overbruggingsdeel
 20. Supertype CalculatedAnalysis is een Observation
 21. Supertype Characteristic is een Observation
 22. Supertype ClassifiedResult is een Result
 23. Supertype Coupure is een Kunstwerk
 24. Supertype DepthResult is een Result
 25. Supertype DescriptionResult is een Result
 26. Supertype Dijktraject is een Waterkeringstelsel
 27. Supertype Drainage is een IMWA_GeoObject
 28. Supertype DrainageBuis is een IMWA_GeoObject
 29. Supertype DrainagePut is een IMWA_GeoObject
 30. Supertype Duiker is een Kunstwerk
 31. Supertype FieldSamplePreparationStep is een PreparationStep
 32. Supertype FilterVlijlaag is een Bekledinglaag
 33. Supertype FlexibeleWaterkering is een IMWA_GeoObject
 34. Supertype FlexibeleWaterkering is een Waterkering
 35. Supertype Gemaal is een Kunstwerk
 36. Supertype GemetenProfielpunt is een IMWA_GeoObject
 37. Supertype GeotechnischProfiel is een Profiel
 38. Supertype Geotextiel is een Bekledinglaag
 39. Supertype GrondwaterOnttrekking is een Waterwinning
 40. Supertype HWBPProjectSectie is een Waterkeringsectie
 41. Supertype Hevel is een Overbruggingsdeel
 42. Supertype HydroObject is een GFI_Feature
 43. Supertype KenmerkendeProfiellijn is een Profiel
 44. Supertype Kistdam is een IMWA_GeoObject
 45. Supertype Kistdam is een Waterkering
 46. Supertype Kunstwerk is een Kunstwerk
 47. Supertype Kunstwerk is een Waterkering
 48. Supertype Kunstwerk is een Waterstaatswerk
 49. Supertype Kunstwerkcomplex is een IMWA_GeoObject
 50. Supertype KwaliteitsNorm is een Norm
 51. Supertype KwaliteitsNormBiologie is een KwaliteitsNorm
 52. Supertype KwaliteitsNormChemie is een KwaliteitsNorm
 53. Supertype KwantiteitsNorm is een Norm
 54. Supertype LocationResult is een Result
 55. Supertype LozingsNorm is een KwaliteitsNormChemie
 56. Supertype MeasureResult is een Result
 57. Supertype MeasurementObject is een SF_SpatialSamplingFeature
 58. Supertype NatteEcologischeZone is een IMWA_GeoObject
 59. Supertype NatteEcologischeZone is een RegistratiefGebied
 60. Supertype NatuurlijkPersoon is een Subject
 61. Supertype NietNatuurlijkPersoon is een Subject
 62. Supertype Observation is een OM_Observation
 63. Supertype Oeververdediging is een IMWA_GeoObject
 64. Supertype OnbegroeidTerreindeel is een IMWA_GeoObject
 65. Supertype OnbegroeidTerreindeel is een OnbegroeidTerreindeel
 66. Supertype Ondergrondsectie is een Waterkeringsectie
 67. Supertype OndersteunendWaterdeel is een IMWA_GeoObject
 68. Supertype OndersteunendWaterdeel is een OndersteunendWaterdeel
 69. Supertype OndersteunendWegdeel is een AuxiliaryTrafficArea
 70. Supertype OndersteunendWegdeel is een IMWA_GeoObject
 71. Supertype OppervlakteWaterLozing is een IMWA_GeoObject
 72. Supertype OppervlakteWaterLozing is een RegistratiefGebied
 73. Supertype OppervlakteWaterOnttrekking is een Waterwinning
 74. Supertype Oppervlaktewaterlichaam is een Waterstaatswerk
 75. Supertype Organization is een Subject
 76. Supertype Overbruggingsdeel is een BridgeConstructionElement
 77. Supertype Overbruggingsdeel is een IMWA_GeoObject
 78. Supertype PeilafwijkingGebied is een AfvoergebiedAanvoergebied
 79. Supertype PeilbesluitGebied is een WaterbeheerGebied
 80. Supertype Peilgebied is een AfvoergebiedAanvoergebied
 81. Supertype Peilschaal is een IMWA_GeoObject
 82. Supertype Peilschaal is een Waterinrichtingselement
 83. Supertype Person is een Subject
 84. Supertype Profiel is een IMWA_GeoObject
 85. Supertype ProfielVanVrijeRuimte is een WaterstaatkundigeZonering
 86. Supertype Profielpunt is een IMWA_GeoObject
 87. Supertype Profielverdediging is een IMWA_GeoObject
 88. Supertype Profielverdediging is een Scheiding
 89. Supertype Put is een IMWA_GeoObject
 90. Supertype Put is een Put
 91. Supertype RangeResult is een Result
 92. Supertype Referentiepunt is een IMWA_GeoObject
 93. Supertype Result is een Any
 94. Supertype Sample is een SF_Specimen
 95. Supertype SamplingAssignment is een Order
 96. Supertype Sifon is een Overbruggingsdeel
 97. Supertype Sluis is een Kunstwerk
 98. Supertype Streefpeil is een WaterkwantitatieveNorm
 99. Supertype Stuw is een Kunstwerk
 100. Supertype Teenbestorting is een IMWA_GeoObject
... meer resultaten


Relaties
RELATIEKLASSEN (26)
RELATIESOORTEN (84)
 1. Relatiesoort Aansluitconstructie sluitAanOp1 Waterkering
 2. Relatiesoort Aansluitconstructie sluitAanOp2 Waterkering
 3. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanCoupure Coupure
 4. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanDuiker Duiker
 5. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanGemaal Gemaal
 6. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanHevel Hevel
 7. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanSifon Sifon
 8. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanSluis Sluis
 9. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanStuw Stuw
 10. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanVispassage Vispassage
 11. Relatiesoort AfvoergebiedAanvoergebied bevat AfvoergebiedAanvoergebied
 12. Relatiesoort Bekledinglaag onderdeelVan Bekledingsconstructie
 13. Relatiesoort Bekledingsconstructie heeft Afwerkingslaag
 14. Relatiesoort Bekledingsconstructie onderdeelVan Waterkering
 15. Relatiesoort Bodemlaag onderdeelVan GeotechnischProfiel
 16. Relatiesoort Bodemlaag onderdeelVan Kernopbouw
 17. Relatiesoort Doorstroomopening onderdeelVan Brug
 18. Relatiesoort DrainagePut isonderdeelvan DrainageBuis
 19. Relatiesoort FlexibeleWaterkering isOnderdeelVan Waterkering
 20. Relatiesoort GecombineerdToetsoordeel geldtVoor Waterkeringsectie
 21. Relatiesoort GecombineerdToetsoordeel specificeert Veiligheidsoordeel
 22. Relatiesoort Kernopbouw onderdeelVan Waterkering
 23. Relatiesoort Kunstwerk begrenst AfvoergebiedAanvoergebied
 24. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVan Kunstwerkcomplex
 25. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam
 26. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVan Waterbergingsgebied
 27. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVanWaterkering Waterkering
 28. Relatiesoort Kunstwerk ten behoeve van Versterkingsproject
 29. Relatiesoort Norm Onderdeel van NormPakket
 30. Relatiesoort Norm Valt binnen NormBereik
 31. Relatiesoort Norm gebruikt bij VergunningOvereenkomst
 32. Relatiesoort Norm geldtVoor IMWA-GeoObject
 33. Relatiesoort Norm onderdeel van Norm
 34. Relatiesoort Norm voor Waterkeringstelsel
 35. Relatiesoort NormPakket opgenomenIn NormKader
 36. Relatiesoort NormProces Gebruikt in Norm
 37. Relatiesoort ObjectMetadata vanToepassingOp IMWA-GeoObject
 38. Relatiesoort Oever isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam
 39. Relatiesoort OppervlaktewaterSegment beginPunt OppervlaktewaterKnooppunt
 40. Relatiesoort OppervlaktewaterSegment eindPunt OppervlaktewaterKnooppunt
 41. Relatiesoort OppervlaktewaterSegment isOnderdeelVan KRWOppervlaktewaterlichaam
 42. Relatiesoort OppervlaktewaterSegment schematiseert Oppervlaktewaterlichaam
 43. Relatiesoort Oppervlaktewaterlichaam OntvangtVan AfvoergebiedAanvoergebied
 44. Relatiesoort Oppervlaktewaterlichaam heeftProfiel Profiel
 45. Relatiesoort Oppervlaktewaterlichaam isOnderdeelVan KRWOppervlaktewaterlichaam
 46. Relatiesoort Peilgebied valtOnder PeilbesluitGebied
 47. Relatiesoort Pomp onderdeelVan Gemaal
 48. Relatiesoort Profiel hoortBij Waterbergingsgebied
 49. Relatiesoort Profiel maatgevendVoor Waterkeringsectie
 50. Relatiesoort ProfielParameter isOnderdeelVan Profiel
 51. Relatiesoort Profielpunt gemetenAls GemetenProfielpunt
 52. Relatiesoort Profielpunt isOnderdeelVan Profiel
 53. Relatiesoort Projectfase heeft Kostenraming
 54. Relatiesoort Referentiepunt onderdeelVan Referentiestelsel
 55. Relatiesoort Referentiestelsel isReferentieVoor Waterkering
 56. Relatiesoort RolSubject beschrijftRol Subject
 57. Relatiesoort RolSubject beschrijftRolObject IMWA-GeoObject
 58. Relatiesoort Schematisatie wordtGebruiktVoor Toetsspoor
 59. Relatiesoort Teenbestorting onderdeelVan Waterkering
 60. Relatiesoort TeenconstructieOvergangsconstructie sluitAanOp Bekledingsconstructie
 61. Relatiesoort Toets onderdeelVan Toetsspoor
 62. Relatiesoort Toetsspoor leidtTot Veiligheidsoordeel
 63. Relatiesoort Toetsspoor onderdeelVan Veiligheidsoordeel
 64. Relatiesoort Vaarweg kanZijn Oppervlaktewaterlichaam
 65. Relatiesoort Vakindeling geldtVoor Waterkering
 66. Relatiesoort Veiligheidsoordeel gebaseerdOp Beheerdersoordeel
 67. Relatiesoort Veiligheidsoordeel gegeven over Waterkeringstelsel
 68. Relatiesoort Veiligheidsoordeel uitkomstVan Beoordelingsproces
 69. Relatiesoort Versterkingsproject heeft Urgentie
 70. Relatiesoort Versterkingsproject onderdeel van Projectfase
 71. Relatiesoort Versterkingsproject onderdeel van ToetsspoorDeelsectie
 72. Relatiesoort Wandconstructie isOnderdeelVanWaterkering Waterkering
 73. Relatiesoort Wandconstructie onderdeelVanKistdam Kistdam
 74. Relatiesoort Waterbodem isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam
 75. Relatiesoort Waterkering heeftProfiel Profiel
 76. Relatiesoort Waterkering heeftVakIndeling Vakindeling
 77. Relatiesoort Waterkering onderdeelVan Waterkeringstelsel
 78. Relatiesoort Waterkeringsectie onderdeelVan Vakindeling
 79. Relatiesoort Waterkeringsectie onleentBelastingVan HRuitvoerlocatie
 80. Relatiesoort Waterkeringsectie toegepast op Toets
 81. Relatiesoort Waterkeringstelsel gehanteerd bij Beoordelingsproces
 82. Relatiesoort Waterkeringstelsel sluitAanOp Waterkeringstelsel
 83. Relatiesoort WaterstaatkundigeZonering grenstAan WaterstaatkundigeZonering
 84. Relatiesoort Waterstaatswerk heeft WaterstaatkundigeZonering


Views (16)
 1. Classdiagram Grondconstructie (dijk/dam) - detail
 2. Classdiagram IMMetingen - overzicht
 3. Classdiagram IMWA Watersysteem (Kern) - overzicht
 4. Classdiagram IMWA kern - overzicht
 5. Classdiagram IMWA-Normen - detail
 6. Classdiagram Keringen XSD - detail
 7. Classdiagram Kunstwerken - detail
 8. Classdiagram Mapping INSPIRE - detail
 9. Classdiagram Oppervlaktewater - detail
 10. Classdiagram Prioriteren en programmeren (HWBP) - detail
 11. Classdiagram Profielen - detail
 12. Classdiagram Subjecten (onderhoudsplicht) - detail
 13. Classdiagram Toetsen & beoordelen (WBI)
 14. Classdiagram Waterbeheergebieden - detail
 15. Classdiagram Waterkeringen - detail
 16. Classdiagram Zoneringen - detail