Informatiemodel IMWA SIM 1.0

link naar de RDF versie van deze pagina
Overzicht overige Informatiemodellen:
 • [[Imwa sim 1.0/doc/informatiemodel/imwa sim 1.0]]
Model ID SIM-IMWASIM-1.0-1-20200113-20201027-142558
Fase 1
Publicatiedatum 20200113
Stereotype INFORMATIEMODEL
Versie
Geëxporteerd 2020-10-27T14:25:40Z
Geëxporteerd door Enterprise Architect v 2.5
Gegenereerd 2020-10-27T13:25:55Z
Gegenereerd door 1.62.0
Project SIM
Pad SIM/IMWA SIM/20200113


Onderdelen

OBJECTTYPEN (147)
 1. Objecttype Aansluitconstructie
 2. Objecttype AdministratiefGebied
 3. Objecttype Afsluiter
 4. Objecttype Afsluitmiddel
 5. Objecttype AfvoergebiedAanvoergebied
 6. Objecttype Afwerkingslaag
 7. Objecttype Aquaduct
 8. Objecttype Aquo
 9. Objecttype Aquo Wiki kennismodel
 10. Objecttype Basismateriaal
 11. Objecttype Begrip
 12. Objecttype BegroeidTerreindeel
 13. Objecttype Beheerdersoordeel
 14. Objecttype Bekledinglaag
 15. Objecttype Bekledingsconstructie
 16. Objecttype Beoordelingsproces
 17. Objecttype Bericht Structuur Model
 18. Objecttype BeschermdGebied
 19. Objecttype Beschermingszone
 20. Objecttype Bodemlaag
 21. Objecttype Bodemval
 22. Objecttype Brug
 23. Objecttype Categorie
 24. Objecttype Coupure
 25. Objecttype Diagram
 26. Objecttype Dijktraject
 27. Objecttype Domeinwaarde
 28. Objecttype Doorstroomopening
 29. Objecttype Drainage
 30. Objecttype DrainageBuis
 31. Objecttype DrainagePut
 32. Objecttype Duiker
 33. Objecttype FilterVlijlaag
 34. Objecttype FlexibeleWaterkering
 35. Objecttype GecombineerdToetsoordeel
 36. Objecttype Gemaal
 37. Objecttype GemetenProfielpunt
 38. Objecttype GeotechnischProfiel
 39. Objecttype Geotextiel
 40. Objecttype GrondwaterOnttrekking
 41. Objecttype HRuitvoerlocatie
 42. Objecttype HWBPProjectSectie
 43. Objecttype Hevel
 44. Objecttype IMWA-GeoObject
 45. Objecttype Informatiemodel
 46. Objecttype KRWOppervlaktewaterlichaam
 47. Objecttype KenmerkendeProfiellijn
 48. Objecttype Kernopbouw
 49. Objecttype Kistdam
 50. Objecttype Kostenraming
 51. Objecttype Kunstwerk
 52. Objecttype Kunstwerkcomplex
 53. Objecttype KwaliteitsNorm
 54. Objecttype KwaliteitsNormBiologie
 55. Objecttype KwaliteitsNormChemie
 56. Objecttype KwantiteitsNorm
 57. Objecttype LozingsNorm
 58. Objecttype NatteEcologischeZone
 59. Objecttype NatuurlijkPersoon
 60. Objecttype NietNatuurlijkPersoon
 61. Objecttype Norm
 62. Objecttype NormBereik
 63. Objecttype NormKader
 64. Objecttype NormPakket
 65. Objecttype NormProces
 66. Objecttype ObjectMetadata
 67. Objecttype Objecttype
 68. Objecttype Oever
 69. Objecttype Oeververdediging
 70. Objecttype OnbegroeidTerreindeel
 71. Objecttype Ondergrondsectie
 72. Objecttype OndersteunendWaterdeel
 73. Objecttype OndersteunendWegdeel
 74. Objecttype Ontologie Aquo-standaard
 75. Objecttype OppervlakteWaterLozing
 76. Objecttype OppervlakteWaterOnttrekking
 77. Objecttype OppervlaktewaterKnooppunt
 78. Objecttype OppervlaktewaterSegment
 79. Objecttype Oppervlaktewaterlichaam
 80. Objecttype Overbruggingsdeel
 81. Objecttype PeilafwijkingGebied
 82. Objecttype PeilbesluitGebied
 83. Objecttype Peilgebied
 84. Objecttype Peilschaal
 85. Objecttype Pomp
 86. Objecttype Pre Aquo
 87. Objecttype Preferred API
 88. Objecttype Profiel
 89. Objecttype ProfielParameter
 90. Objecttype ProfielVanVrijeRuimte
 91. Objecttype Profielpunt
 92. Objecttype Profielverdediging
 93. Objecttype Projectfase
 94. Objecttype Put
 95. Objecttype Referentiepunt
 96. Objecttype Referentiestelsel
 97. Objecttype RolSubject
 98. Objecttype Schematisatie
 99. Objecttype Semantisch Informatie Model
 100. Objecttype Sifon
... meer resultaten
RELATIEKLASSEN (14)
REFERENTIELIJSTEN (0)
REFERENTIE_ELEMENTEN (0)
UNIONS (0)
UNION_ELEMENTEN (0)
DATATYPEN (0)
ENUMERATIES (0)
ENUMERATIONS (0)
COMPLEXE DATATYPEN (0)
SUPERTYPEN (37)
DATA_ELEMENTEN (0)
RELATIESOORTEN (52)
 1. Relatiesoort Aansluitconstructie sluitAanOp2 Waterkering
 2. Relatiesoort Afsluitmiddel onderdeelVanSifon Sifon
 3. Relatiesoort AfvoergebiedAanvoergebied bevat AfvoergebiedAanvoergebied
 4. Relatiesoort Bekledingsconstructie onderdeelVan Waterkering
 5. Relatiesoort Bodemlaag onderdeelVan Kernopbouw
 6. Relatiesoort Doorstroomopening onderdeelVan Brug
 7. Relatiesoort DrainagePut isonderdeelvan DrainageBuis
 8. Relatiesoort FlexibeleWaterkering isOnderdeelVan Waterkering
 9. Relatiesoort GecombineerdToetsoordeel geldtVoor Waterkeringsectie
 10. Relatiesoort GecombineerdToetsoordeel specificeert Veiligheidsoordeel
 11. Relatiesoort Kunstwerk begrenst AfvoergebiedAanvoergebied
 12. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVan Kunstwerkcomplex
 13. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam
 14. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVan Waterbergingsgebied
 15. Relatiesoort Kunstwerk isOnderdeelVanWaterkering Waterkering
 16. Relatiesoort Kunstwerk ten behoeve van Versterkingsproject
 17. Relatiesoort Norm Onderdeel van NormPakket
 18. Relatiesoort Norm Valt binnen NormBereik
 19. Relatiesoort Norm gebruikt bij VergunningOvereenkomst
 20. Relatiesoort Norm geldtVoor IMWA-GeoObject
 21. Relatiesoort Norm onderdeel van Norm
 22. Relatiesoort Norm voor Waterkeringstelsel
 23. Relatiesoort NormProces Gebruikt in Norm
 24. Relatiesoort ObjectMetadata vanToepassingOp IMWA-GeoObject
 25. Relatiesoort Oever isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam
 26. Relatiesoort OppervlaktewaterSegment isOnderdeelVan KRWOppervlaktewaterlichaam
 27. Relatiesoort Oppervlaktewaterlichaam OntvangtVan AfvoergebiedAanvoergebied
 28. Relatiesoort Oppervlaktewaterlichaam heeftProfiel Profiel
 29. Relatiesoort Peilgebied valtOnder PeilbesluitGebied
 30. Relatiesoort Pomp onderdeelVan Gemaal
 31. Relatiesoort Profiel hoortBij Waterbergingsgebied
 32. Relatiesoort Profiel maatgevendVoor Waterkeringsectie
 33. Relatiesoort Projectfase heeft Kostenraming
 34. Relatiesoort Referentiepunt onderdeelVan Referentiestelsel
 35. Relatiesoort Referentiestelsel isReferentieVoor Waterkering
 36. Relatiesoort Schematisatie wordtGebruiktVoor Toetsspoor
 37. Relatiesoort Toetsspoor leidtTot Veiligheidsoordeel
 38. Relatiesoort Toetsspoor onderdeelVan Veiligheidsoordeel
 39. Relatiesoort Vaarweg kanZijn Oppervlaktewaterlichaam
 40. Relatiesoort Veiligheidsoordeel gegeven over Waterkeringstelsel
 41. Relatiesoort Veiligheidsoordeel uitkomstVan Beoordelingsproces
 42. Relatiesoort Versterkingsproject heeft Urgentie
 43. Relatiesoort Versterkingsproject onderdeel van Projectfase
 44. Relatiesoort Versterkingsproject onderdeel van ToetsspoorDeelsectie
 45. Relatiesoort Wandconstructie isOnderdeelVanWaterkering Waterkering
 46. Relatiesoort Wandconstructie onderdeelVanKistdam Kistdam
 47. Relatiesoort Waterbodem isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam
 48. Relatiesoort Waterkering heeftProfiel Profiel
 49. Relatiesoort Waterkering heeftVakIndeling Vakindeling
 50. Relatiesoort Waterkeringstelsel sluitAanOp Waterkeringstelsel
 51. Relatiesoort WaterstaatkundigeZonering grenstAan WaterstaatkundigeZonering
 52. Relatiesoort Waterstaatswerk heeft WaterstaatkundigeZonering
ATTRIBUUTSOORTEN (439)
 1. Attribuutsoort O90GrootteOpening
 2. Attribuutsoort aandrijvingPomp
 3. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 4. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 5. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 6. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 7. Attribuutsoort aantalDoorstroomOpeningen
 8. Attribuutsoort aantalOpeningen
 9. Attribuutsoort afstandBegin
 10. Attribuutsoort afstandEinde
 11. Attribuutsoort afstandTotNulpunt
 12. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 13. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 14. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 15. Attribuutsoort afvoerCoefficient
 16. Attribuutsoort artikel
 17. Attribuutsoort artikel
 18. Attribuutsoort artikel
 19. Attribuutsoort artikelnummer
 20. Attribuutsoort assemblagemethode
 21. Attribuutsoort assemblagemethode
 22. Attribuutsoort assemblagemethode
 23. Attribuutsoort beddingConstante
 24. Attribuutsoort beginAfstand
 25. Attribuutsoort beginDatum
 26. Attribuutsoort beginGeldigheid
 27. Attribuutsoort beginGeldigheid
 28. Attribuutsoort beginJaarBeoordelingsronde
 29. Attribuutsoort beginTijd
 30. Attribuutsoort beginTijd
 31. Attribuutsoort beginWaarde
 32. Attribuutsoort beheerdersOordeel
 33. Attribuutsoort bergendVermogen
 34. Attribuutsoort bodemHoogteBenedenstrooms
 35. Attribuutsoort bodemHoogteBenedenstrooms
 36. Attribuutsoort bodemHoogteBovenstrooms
 37. Attribuutsoort bodemHoogteBovenstrooms
 38. Attribuutsoort breedte
 39. Attribuutsoort breedte
 40. Attribuutsoort breedteDoorvaart
 41. Attribuutsoort breedteOpening
 42. Attribuutsoort breedteOpening
 43. Attribuutsoort breedteOpening
 44. Attribuutsoort breedteOpening
 45. Attribuutsoort breedteOpening
 46. Attribuutsoort breedteOpening
 47. Attribuutsoort breedteOpening
 48. Attribuutsoort breedteOpening
 49. Attribuutsoort breedteOpening
 50. Attribuutsoort breedteSponning
 51. Attribuutsoort capaciteit
 52. Attribuutsoort categorie
 53. Attribuutsoort categorieTraject
 54. Attribuutsoort categorieVak
 55. Attribuutsoort categorieWater
 56. Attribuutsoort categorieWaterkering
 57. Attribuutsoort codeNOSE
 58. Attribuutsoort codeNOSE
 59. Attribuutsoort datumOpname
 60. Attribuutsoort debiet
 61. Attribuutsoort diameter
 62. Attribuutsoort dikte
 63. Attribuutsoort dikte
 64. Attribuutsoort dikte
 65. Attribuutsoort dikteKleilaag
 66. Attribuutsoort drempelPeil
 67. Attribuutsoort eindDatum
 68. Attribuutsoort eindGeldigheid
 69. Attribuutsoort eindGeldigheid
 70. Attribuutsoort eindJaarBeoordelingsronde
 71. Attribuutsoort eindRegistratie
 72. Attribuutsoort eindRegistratie
 73. Attribuutsoort eindTijd
 74. Attribuutsoort eindTijd
 75. Attribuutsoort eindWaarde
 76. Attribuutsoort eindtoetsoordeel
 77. Attribuutsoort externeIdentificatie
 78. Attribuutsoort faalkans
 79. Attribuutsoort faalkansScore
 80. Attribuutsoort filterUitstroming
 81. Attribuutsoort filterUitstroming
 82. Attribuutsoort filterUitstroming
 83. Attribuutsoort functieAfsluitmiddel
 84. Attribuutsoort functieGemaal
 85. Attribuutsoort fysiekAanwezig
 86. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 87. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 88. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 89. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 90. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 91. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 92. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 93. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 94. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 95. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 96. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 97. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 98. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 99. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
 100. Attribuutsoort fysiekeEigenschap
... meer resultaten
DOMEINEN (8)