Objecttype NatteEcologischeZone

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kern
Definitie Niet tastbaar begrensd gebied gelegen met een juridische status die voortvloeit uit een wet/verordening en beperkingen op legt aan het gebruik van dat gebied in waterstaatkundige zin.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieVlak2D Representatie van het object als 2 dimensionaal vlak GM_Surface 1..1
waterbeheerder Verwijzing naar waterschap via landelijke waterschapscodering CHARACTERSTRING 0..1
wetVerordening Samengesteld attribuut bestaande uit:indicatie soort wet/verordeningnaam/titulatuur waaronder de wet/verordening bekend is CHARACTERSTRING 0..*
artikel Samengesteld attribuut bestaande uit:artikelnummerlid Artikel 0..*
verwijzingNaarTekst Verwijzing naar de tekst uit een wet/verordening die van toepassing is op het geo-object via een (hyper)link CHARACTERSTRING 0..*
planstatusEnDatum Samengesteld attribuut bestaande uit:statusaanduidingdatum (waarop de status is ingegaan) DATE 0..*


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
NatteEcologischeZone is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
NatteEcologischeZone is een specialisatie van RegistratiefGebied


Toelichting