Objecttype Duiker

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie Verklarende Hydrologische Woordenlijst, gewijzigd / GWN
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip duiker


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Definitie</br>Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Herkomst definitie: Aquo-lex” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
aantalDoorstroomOpeningen Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk. INTEGER 0..1
breedteOpening Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
hoogteBinnenOnderkantBenedenstrooms De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de benedenstroomse zijde. DECIMAL 0..1
hoogteBinnenOnderkantBovenstrooms De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de bovenstroomse zijde. DECIMAL 0..1
hoogteOpening De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object. DECIMAL 0..1
lengte De maatgevende lengte van het object in de as van het Hydro-object. DECIMAL 0..1
vormKoker Een aanduiding voor de vorm van de koker van de duiker. Vormen 0..1
geomtrieLijn2D Geometrische representatie van het object weergegeven als 2D lijn. GM_Curve 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Afsluitmiddel [1..1] onderdeelVanDuiker Duiker [0..1]

ToDo
Duiker is een specialisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.


Toelichting