Attribuutsoort categorieWater

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Definitie Een indeling naar de grootte van de afvoer en/of oppervlakte zoals bepaald bij wet/verordening.Toelichting:

Hiermee wordt de indeling van oppervlaktewaterlichamen bedoeld naar primair, secundair tertiair en overig: • ‘Primair’ voor wateren met een belangrijk functie in de wateraan- en afvoer en waterberging • ‘Secundair’ voor wateren die een functie hebben in de wateraan- en afvoer en waterberging van percelen van meerdere gerechtigden - met uitzondering van primaire wateren.

• ‘Tertiair’ voor wateren die alleen een functie hebben in de wateraan- en afvoer van en naar terreinen waarvan de onderhoudsplichtige zelf gerechtigde is en die in directe of indirecte verbinding staan met secundaire of primaire wateren.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0..1
Type CHARACTERSTRING
Onderdeel van Objecttype Oppervlaktewaterlichaam


Property "Definitie" (as page type) with input value "Een indeling naar de grootte van de afvoer en/of oppervlakte zoals bepaald bij wet/verordening.Toelichting:</br>Hiermee wordt de indeling van oppervlaktewaterlichamen bedoeld naar primair, secundair tertiair en overig:</br>• ‘Primair’ voor wateren met een belangrijk functie in de wateraan- en afvoer en waterberging</br>• ‘Secundair’ voor wateren die een functie hebben in de wateraan- en afvoer en waterberging van percelen van meerdere gerechtigden - met uitzondering van primaire wateren.</br>• ‘Tertiair’ voor wateren die alleen een functie hebben in de wateraan- en afvoer van en naar terreinen waarvan de onderhoudsplichtige zelf gerechtigde is en die in directe of indirecte verbinding staan met secundaire of primaire wateren." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Toelichting