Objecttype BeschermdGebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 22.1
Herkomst IMWA Kern
Definitie Gebied, in het kader van wetgeving, aangemerkt als gebied met

bijzondere doelstelling waarvoor beschermende maatregelen genomen

moeten worden.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Gebied, in het kader van wetgeving, aangemerkt als gebied met </br>bijzondere doelstelling waarvoor beschermende maatregelen genomen </br>moeten worden.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieVlak2D Geometrische representatie door vlakvormige geometrie GM_Surface 0..1
typeBeschermdGebied Typering van het soort beschermd gebied CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
BeschermdGebied is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
BeschermdGebied is een specialisatie van RegistratiefGebied


Toelichting