Objecttype IMWA-GeoObject

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kern
Definitie Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
beginGeldigheid Definitie:

start van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Toelichting: Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime. Bron:

NEN 3610:2011 en StUF 03.01
DATETIME 1..1
opmerking Opmerking met betrekking tot het object. CHARACTERSTRING 0..1
statusObject Definitie:

Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt Toelichting:

Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig.
ObjectStatus 0..1
tijdstipRegistratie Definitie:

tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie Toelichting: Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime. Voor formele historie zal DateTime in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn. Bron:

NEN 3610:2011 en StUF 03.01
DATETIME 1..1
url Gestructureerde naam die verwijst naar een stuk data. CHARACTERSTRING 0..*
guid Global Unique IDentifier. Technische sleutel te vullen met een GlobalID.

Toegevoegd als alternatief voor het GML ID. Hoort thuis op UGM (uitwissel gegevens model) laag.

Bij implementatie van de IMWA UGM laag moet dit attribuut weer worden verwijderd.
CHARACTERSTRING 1..1
beginTijd Definitie:

tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan Bron:

NEN 3611:2011
DATETIME 1..1
eindGeldigheid Definitie:

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig Toelichting: Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime. Bron:

NEN 3610:2011 en StUF 03.01
DATETIME 0..1
eindRegistratie Definitie:

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de registratie. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig Toelichting: Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o,a, gekozen worden uit types TM_Instant, Date of DateTime. Voor formele historie zal DateTime in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn. Bron:

NEN 3610:2011 and StUF 03.01
DATETIME 0..1
eindTijd Definitie:

tijdstip waarop het object in de werkelijk niet meer geldig is Bron:

NEN 3610:2011
DATETIME 0..1
externeIdentificatie Verwijzing naar een object in een andere bron/registratie. Kan bijvoorbeeld voor kunstwerken worden toegepast voor verwijzing naar VNK ('Scope' is dan VNK). CHARACTERSTRING 0..1
identificatie Definitie:

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610. Bron:

NEN 3610:2011
NEN3610ID 1..1
objectBeginTijd Definitie:

tijdstip waarop het object in de registratie is ontstaan Toelichting: Dit tijdstip moet altijd gelijk zijn aan het tijdstipregistratie van het eerste voorkomen van het object. Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime. Bron:

NEN 3610:2011
DATETIME 1..1
objectEindTijd Definitie:

tijdstip waarop het object in de registratie niet meer geldig is Toelichting: Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime. Bron:

NEN 3610:2011
DATETIME 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Norm [0..*] geldtVoor IMWA-GeoObject [0..1]

ToDO

ObjectMetadata [0..*] vanToepassingOp IMWA-GeoObject [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)