Objecttype Doorstroomopening

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Defnitie: Een doorstroomopening onder een brug.Herkomst Definitie: Project IMWA Watersysteem.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
indicatieDoorvaarbaar Indicatie of de doorstroomopening doorvaarbaar is of niet. BOOLEAN 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Doorstroomopening [1..*] onderdeelVan Brug [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)