Objecttype Doorstroomopening

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Defnitie: Een doorstroomopening onder een brug.Herkomst Definitie: Project IMWA Watersysteem.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object Nee



Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
indicatieDoorvaarbaar Indicatie of de doorstroomopening doorvaarbaar is of niet. BOOLEAN 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Doorstroomopening [1..*] onderdeelVan Brug [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -